SUOMI TARVITSEE KAUPUNKEJA JA MAASEUTUA

0

Kansanedustajat Atte Kaleva ja Mikko Uusitalo Arkadianmäeltä

Suomi tarvitsee yhtä lailla kaupunkeja ja maaseutua. Näiden välille on tarpeetonta viritellä perusteettomia vastakkainasetteluja. Tätä mieltä ovat helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva ja kankaanpääläinen keskustapoliitikko Mikko Uusitalo.

− Meillä tuetaan elämäntapaa, kun maataloutta pitäisi tarkastella enemmän yrittäjyytenä. Tiloilla tulovirrat voivat tulla monista lähteistä ja toisaalta tilat voivat erikoistua. Uusitalon tila on esimerkki yritteliäisyydestä, jossa oman perheen lisäksi kyetään työllistämään muitakin. Maaseutu tarvitsee yrittäjyyttä, eikä passivoivia ja ristiriitaisia tukihimmeleitä. Tuottajan pitää pärjätä omalla työllään, eikä tukien avulla, Atte Kaleva sanoo.

Mikko Uusitalokin näkee haasteita maaseutuelinkeinojen ja erityisesti maatalouden tulonmuodostuksessa.

− Suomalaisen maaseudun osalta tilanne elää voimakkaasti. Maatalouden tulonjako ei ole nyt oikein. Ei voi mennä niin että se, joka tekee eniten saa vähiten, Uusitalo sanoo.

Uusitalo ja Kaleva pitävät tärkeänä, että koko kansan kosketus maaseutuun ja ruoan alkutuotantoon pysyy elävänä. Niin lasten kuin aikuistenkin on hyvä tietää mistä ruoka tulee ja miten sitä tuotetaan.

− Tässä suhteessa haasteet saattavat olla lisääntymässä. Aiemmin suurin osa kaupunkilaisistakin oli alun perin maalta tulleita ja heillä oli jonkinlaisia siteitä maaseutuun. Nuoremmalla polvella näin ei välttämättä enää ole. Monille suomalainen maaseutu voi tuntua vieraammalta kuin eurooppalaiset metropolit, Kaleva sanoo.

− Toisaalta maaseutukin on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Se ei enää ole samanlainen kuin mistä ihmiset aikanaan kaupunkeihin lähtivät, Uusitalo muistuttaa.

Maailman muuttuessa kotimaisen ruoan alkutuotannon merkitys korostuu entisestään.

− Kansallisen huoltovarmuuden kannalta on aivan keskeistä, että Suomessa tuotetaan ruokaa, sanoo Atte Kaleva.

− Huoltovarmuus on tärkeä näkökulma. Se lisäksi pitää muistaa, että Suomessa ruokaa tuotetaan eettisesti ja kotimainen ruoka on vieläpä erityisen laadukasta, Uusitalo täydentää.

Maatalous- ja elintarvikeala työllistävät lähes 340 000 suomalaista. Kysymys on siis myös kansantaloudellisesti arvioituna merkittävästä sektorista.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI