Valokuituhanke puhuttaa – Kuuskaista vastaa

0

Kuuskaista ei ole vastustanut tai jarruttanut Ähtärin Savolankylän valokuituhankkeen toteutumista

Ähtärin Savolankylän valokuituhankkeen tukipäätöksestä on viime päivinä uutisoitu Elmonetin ja Savolankylän puuhamiehen Mikko Savolan yhdessä laatiman tiedotteen pohjalta. Tiedottamisessa on luotu mielikuvaa, että olisi Verkko-osuuskunta Kuuskaistan syy, ettei hanke saanut myönteistä tukipäätöstä. Näin ei kuitenkaan ole. Verkko-osuuskunta Kuuskaistan tehtävä ei luonnollisestikaan ole ottaa kantaa tai kommentoida viranomaisen päätöstä julkisen tuen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä. Näitä asioita ja niiden perusteita voi kommentoida vain viranomainen itse. Jäljempänä kuitenkin lisätietoa miten Kuuskaista aiheeseen liittyy.
Verkko-osuuskunta Kuuskaista on vastannut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämään julkiseen kuulemiseen koskien ElmoNetin Savolankylän hanketta. Julkisessa kuulemisessa ELY-keskus totesi, että ”Tällä kuulemismenettelyllä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää operaattoreita ilmoittamaan, jos niillä on rakennettavalla alueella vastaavaa laajakaistaverkkoa, josta tarjotaan kuluttajaliittymiä, tai jos ne aikovat rakentaa alueelle vastaavaa laajakaistaverkkoa kolmen vuoden kuluessa tämän julkisen kuulemisen ilmoituksen julkaisemispäivämäärästä, joka on 4.10.2021.”
Kuuskaista on vastannut julkiseen kuulemiseen ilmoittamalla kyseisellä hankealueella olemassa olevan valokuituverkon, jossa Kuukaista toimii operaattorina ja tarjoaa asiakkaille palveluita verkon välityksellä. Nämä verkkotiedot Kuuskaista on ilmoittanut säännöllisesti myös vuosittain toiselle viranomaiselle, Traficomin operaattoreille suunnatuissa vuosikyselyissä. Hankealueelle sijoittuu sekä Kuuskaistan omassa omistuksessa olevaa verkkoa, että Kuusiokuntien omistamaa runkoverkkoa, jonka ylläpitäjänä ja operaattorina Kuuskaista toimii kuntien kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti.
Kuuskaista pitää hyvänä, että Elmonet haastaa viranomaisen tukipäätöksen valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen ja että asia selvitetään oikeusteitse, jos asiassa ja tukiprosessien kulussa on Elmon mielestä jotain epäselvää. Se, mikä asiassa on täysin selvää on se, että Kuuskaista on operaattorina toiminut siten kuten viranomainen on edellyttänyt – ilmoittanut olemassa, ja yleisesti tiedossa olevan verkon tiedot viranomaisen järjestämässä julkisessa kuulemisessa. Operaattorin tulee viranomaiskyselyihin vastata, eikä niissä voi valehdella, kertoa vain osatotuuksia tai jättää tietoa olemassa olevista verkoista kertomatta.

Kuuskaista on tukenut Savolankylän hankkeen toteutumista ja laajentaa omaa verkkoansa kysyntään perustuen

Kuuskaista ei ole vastustanut Savolankylän hanketta, vaan enemmänkin edistänyt hankkeen toteutumista. Jotta Savolankylän valokuituverkko voitaisiin toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti, on Kuuskaista tarjonnut Elmonetille runkoyhteyttä Savolankylälle operoimansa verkon kautta normaalin operaattoriyhteistyön mukaisesti. Tällöin  Savolankylälle rakennettava kyläverkko voidaan liittää Elmonetin omaan runkoverkkoon suoraan Savolankylällä ilman tarvetta rakentaa valokuitu Ähtärin keskustasta saakka. Näin toimien verkon kokonaistoteutus tulee edullisemmaksi ja verkko olisi myös nopeammin käyttöön otettavissa. Runkoyhteysratkaisua on pohdittu yhdessä Elmonetin teknisten asiantuntijoiden kanssa ja hekin ovat ratkaisun todenneet toimivaksi ja järkeväksi.
Verkko-osuuskunta Kuuskaista on toteuttanut yrityssaneerausohjelmaansa vuodesta 2018 lähtien ja se päättyy vuonna 2026. Yrityssaneeraus ei estä liiketoiminnan kehittämistä eikä esim. verkkojen lisärakentamista. Koko saneerausohjelman ajan Kuuskaista on jatkanut normaalia operaattoritoimintaa ja myös verkon lisärakentamista uusia tilaajia verkkoon liittämällä. Tälläkin hetkellä Kuuskaista valmistautuu lisärakentamiseen tulevalle rakentamiskaudelle liittymätilauksiin eli kysyntään perustuen koko Kuusiokuntien verkon alueella.

 
 

JÄTÄ KOMMENTTI