Virrat avustamassa Tarjanne-laivan dokumenttielokuvaa

0
(Kuva: Virrat kaupunki)

Jarkko Ruohola/J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginhallitus päätti 26.4. myöntää Tarjanne-laivasta tehtävälle dokumenttielokuva-hankkeelle 2000 euron avustuksen. Avustuksen edellytyksenä on, että hanke saa riittävän rahoituksen muilta hakemiltaan tahoilta ja hanke toteutuu. Elokuvahankkeen toteuttajana toimii Osuuskunta Suora Esitys.

Dokumenttielokuvan keston on tarkoitus olla n. 45-60 minuutin pituinen historiadokumentti, jollaista laivasta ei  ole tehty aikaisemmin. Dokumentin tavoitteena on tallentaa jälkipolville tarina yhdestä Suomen ja maailman vanhimmasta ja ainoasta samaa linjareittiä yhtäjaksoisesti yli 100-vuotta kulkeneesta matkustajahöyrylaivasta. Työ on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021 ja 2022 aikana siten, että se olisi esiteltävissä katsojille viimeistään marraskuussa 2022. Dokumenttielokuvalle on haettu avustusta Virtain lisäksi Tampereen kaupungilta, Ruoveden kunnalta ja Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastolta.

Päätettiin myöntää täyttöluvat yhteensä 17 työtehtävälle. Mukana on sekä toistaiseksi voimmassaolevia toimi-ja virkatehtäviä, viransijaisuuksia sekä määräaikaisia työtehtäviä, joita oli runsaasti. Täyttöluvat koskivat eri hallintokuntien työtehtviä opetustoimesta ja varhaiskasvatuksesta tekniseen toimeen.Aivan uutena työtehtävänä täyttölupa myönnettiin koulumestarin toimelle 1.6.2021 alkaen. Koulumestari vastaa uuden yhtenäiskoulun kiinteistöhoitajan ja vahtimestarin tehtävistä sekä toimii yhdyshenkilönä koulun ilta-ja viikonloppukäyttöön liittyvissä asioissa.

Kaupunginhallitus myönsi suunnittelutarveratkaisun Virtain kaupungin jätevedenpuhdistamon piha-alueen laajentamisen maanrakennus- ja kuivatustekniselle toimenpiteille yleiskaavan mukaiselle MU-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa. Samassa yhteydessä kunnostetaan myös yleiskaavan mukaisella ET-alueella olevan piha-alueen rakenteita ja kuivatusta sekä liikenteellisiä järjestelyjä mm. autopaikoituksen osalta.

Täydennettiin keskusvaalilautakunnan seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän väliaikaisen varajäsen osalta niin, että varajäseniksi nimettiin Markku Maijala, Tytti Majanen ja Leila Juvakka. Elinvoimapaketin jatkon osalta ohjeistetiin muutoksella siten, että vuokrahuojennus uusille työntekijöille on kolme kuukautta ja huojennus ei edellytä,että pitäsi olla kirjoilla Virroilla vuoden vaihteessa. Muutoksella parannetaan yritysten rekrytointia pätevän työvoiman saamiseksi yrityksiinsä. Kolmen kuukauden ajalta työntekijä saa 50%:n vuokrahuojennuksen.

Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen kertoo, ettei mitään uutta tiedotettavaa ole koronarintamalta viime viikkoon nähden.

– Ei ole tullut uusia tartuntoja ja karanteeneja. Tässä mielessä Virroilla näyttää hyvältä. Toivotaan, että tämä suuntaus jatkuu. Rokottaminen on hyvässä vaiheessa. Yli 40 prosenttia virtolaisista on saanut ensimmäisen rokotteen. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI