Virtain koulupalvelukyselyn vastausmäärä jäi pieneksi – Mutta tulokseen ollaan tyytyväisiä

0
Virtain yhtenäiskoulu

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupungin koulutoimi toteutti touko-kesäkuun vaihteessa koulupalvelukyselyn. Vastausaikaa oli hieman toista viikkoa. 

Kysely lähti kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille. Vastaanottajia oli kaikkiaan noin 400 perhettä. Vastaajien määrä jäi tällä kertaa todella pieneksi, sillä vastauksi tuli vain 43. Aiemmin koulupalvelukyselyihin on osallistunut noin 150 vastaajaa.

Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala uskoo, että yksi tekijä vähäiseen määrään on ollut se, että ne asiat, joita kyselyssä esitettiin, ovat olleet huoltajien mielestä niin hyvin, että palautetta ei ole koettu tarpeelliseksi antaa ja eikös se yleensä mene niin, että kun ei ole huolta, niin ollaan hiljaa? -Olen hyvin tyytyväinen kyselyn tulokseen. Tosin tällä kertaa emme hakenetkaan kyselyllä kipukohtia, vaan ennemminkin vahvistusta sille, että tekemämme satsaukset ovat olleet kannattavat ja oikean suuntaiset. Koulupalvelukysely toteutetaan joka kevät. Olemme tähän mennessä kyselleet etäopetuksen onnistumista ja oppilaiden saaman tuen laadusta ja määrästä. Meille koulutoimelle saa myös ehdottaa omiakin, hyviä koulukyselyn teemoja, Katri Rantala lupaa.

Yhtenäiskoulun piha-aluetta

Tänä keväänä kyselelypatteriston kysymykset liittyivät kolmeen aiheeseen: Oppimisympäristö, oppimisvälineet ja koulun säännöt. Jokaisessa aihepiirissä oli neljä kysymystä. Lisäksi oli mahdollista vielä vastata vapaamuotoisesti aihealueisiin, jotka olivat oppimisympäristö ja opetusvälineet.  Vastausten arviointi tapahtui asteikolla 1-5. Kyselyyn liittyvien aihepiirien vastausten keskiarvot: Oppimisympäristö (ka)4,12, oppimisvälineet (ka) 4,28 ja koulun säännöt (ka)3,74. Virtain koulutoimessa on todella paljon panostettu viime vuosina koulujen oppimisympäristöihin. Uuden yhtenäiskoulun lisäksi Vaskiveden koulu on peruskorjattu. Lisäksi koulutoimessa on laadittu tvt-strategia ja siihen liittyvä tvt-opetussuunnitelma. Lisäksi konekantaa on lisätty. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI