Alajärven kaupunki solmi yhteistyösopimuksia ja myönsi tukirahaa

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupungihallituksen päätöksiä kokouksesta 5.2.

YHTEISTYÖSOPIMUS SEIVÄSHYPPÄÄJÄN KANSSA / MIKKO PAAVOLA

Mikko Paavola on Alajärven Ankkurit ry:tä edustava seiväshyppääjä. Vuonna 2024 Paavola tähtää alkukesästä Roomassa pidettäviin Euroopan mestaruuskilpailuihin.

Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Nina Pärssinen

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää tehdä markkinointiyhteistyösopimuksen seiväshyppääjä Mikko Paavolan kanssa kolmikantasopimuksena. Sopimuksen arvo on 1.500 € (ei sis. alv 24 %). Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan muut markkinointiin ja yhteistyöhön liittyvät ehdot kolmikantasopimuksena Paavolan ja

Suomen Urheiluliitto ry:n edustajan Tapio Rajalan kanssa ennen sopimushinnan maksua.

Hyväksyttiin.

YHTEISTYÖSOPIMUS KESTÄVYYSJUOKSIJAN KANSSA / ANTTI IHAMÄKI

Antti Ihamäki on Alajärven Ankkurit ry:tä edustava kestävyysjuoksija. Vuonna 2024 Ihamäellä tavoitteena on kilpailla ja menestyä ratakisoissa 5000 metrillä ja 10 000 metrillä. Ihamäki voitti kaudella 2023 kaksi SM-mi-talia maantie- ja maastojuoksukisoissa.

Valmistelija: vs. hallintopäällikkö

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää tehdä markkinointiyhteistyösopimuksen kestävyysjuoksija Antti Ihamäen kanssa kolmikantasopimuksena. Sopimuksen arvo on 1.500 € (ei sis. alv 24 %).

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan muut markkinointiin ja yhteistyöhön liittyvät ehdot kolmikantasopimuksena Ihamäen ja Suomen Urheiluliitto ry:n edustajan Tapio Rajalan kanssa ennen sopimushinnan maksua.

Hyväksyttiin.

SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VALINTA / VALINNAN VAHVISTAMINEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa kaupunginvaltuuston 11.12.2023 (§94) tekemän päätöksen sivistystoimenjohtajan valinnasta. Päätös on saanut lainvoiman 23.1.2024. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hyväksyttiin.

PENTTI MOISION KULTTUURIPERINNERAHASTON AVUSTUKSET VUONNA 2024

Valtioneuvoston päätöksen 12.12.2020 mukaan varat tulee käyttää

  1. Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssitoiminnan edistämiseen
  2. Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä
  3. perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

Sääntöjen mukaan varoja tulee käyttää kaikkiin em. tarkoituksiin kuitenkin niin, että rahaston varoista ja tuotoista tulee rahaston voimassaoloaikana kohdentua puolet perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella. Päätökset varojen jakamisesta tekee kaupunginhallitus.

Valmistelija: vs. hallintopäällikkö

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää julistaa Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston avustukset haettaviksi ajalla 12.2.–11.3.2024.

Hyväksyttiin.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN

Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 55 valinnut Karoliina Takamäen tarkastuslautakunnan jäseneksi ja Petri Rinta-ahon hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Karoliina Takamäki on 8.1.2024 ilmoittanut seuraavaa: Pyydän eroa luottamustoimestani tarkastuslautakunnan jäsenenä. Olen vastaanottanut erityisopettajan viran Alajärven kaupungilta, ja aloitan tehtävässäni 8.1.2024, enkä voi tämän vuoksi enää toimia tarkastuslautakunnan jäsenenä.

Takamäen henkilökohtainen varajäsen Petri Rinta-aho on 31.1.2024 ilmoittanut sähköpostilla, että ei tällä hetkellä asu Alajärvellä.

Valmistelija: vs. hallintosihteeri

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

– myöntää eron Karoliina Takamäelle tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja

– Petri Rinta-aholle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

– valitsee heidän sijaansa tarkastuslautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hyväksyttiin.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN

Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 § 55 valinnut Arja Keisalan tarkastuslautakuntaan Jaana Koivukosken henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Jaana Koivukoski on valittu samassa kokouksessa tar-kastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Arja Keisala on 31.1.2024 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut seuraavaa:

Haluan erota tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan toimesta henkilökohtaisesta syystä.

Valmistelija: vs. hallintopäällikkö

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

– myöntää eron Arja Keisalalle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä

– valitsee hänen sijaansa Jaana Koivukosken henkilökohtaiseksi varajäseneksi henkilön tarkastuslautakuntaan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginjohtaja täydensi asian esittelyä niin, että Arja Keisala on toimittanut korjatun eronpyynnön sähköpostitse 5.2.2024 seuraavasti: Haluan erota tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisesta syystä.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI