Virtain kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta – Uuden varhaiskasvatusyksikön tilat vuokrataan Virtain seurakunnalta

0
Virtain kaupunki on vuokraamassa tilat varhaiskasvatusyksikköä varten Virtain seurakunnan seurakuntatalon alakerrasta.

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (29.5.) käyttää otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan (10.5.) tekemään päätökseen ja kumota päätös. Sivistyslauta-kunnan päätös oli kirjaston tilojen ottaminen varhais-kasvatuksen käyttöön 1.8.2023 alkaen ja anomus 20.000 euron lisämäärärahasta aidan rakentamiseen ja kaluston hankintaan.

Kaupunginhallituksen otto-oikeuden jälkeen tekemän päätöksen mukaan uuden varhaiskasvatusyksikön tilat vuokrataan Virtain seurakunnalta seurakuntatalon alakerrasta. Tilasta laaditaan erillinen vuokrasopimus kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Lisäksi esitetään kaupunginvaltuustolle, että sivistyslautakunnalle myönnetään 10.000 euron suuruinen lisämääräraha seurakuntatalolta järjestettävän yksikön kalustamiseen.

Tämän lisäksi esitetään kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 10.000 euron lisämäärärahan sivistyslautakunnalle mahdollisen kirjastoon suunnitellun yksikön kalustamisen ja 20.000 euron lisämäärärahan teknisten palveluiden lautakunnan investointimäärärahoihin pihan ja leikkialueen rakentamiseksi, mikäli tilan tarve kirjastosta tulee ajankohtaiseksi.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus perustaa työryhmän käsittelemään varhaiskasvatus-tilannetta kokonaisuutena ja sen tulevaisuuden ratkaisuvaihtoehtoja. Työryhmään puheenjohtajaksi nimetään sivistystoimenjohtaja ja jäseniksi varhaiskasvatuspäällikkö, yhtenäiskoulun rehtori ja rakennusmestari. Lisäksi työryhmässä on läsnäolo- ja puhe-oikeus teknisten palveluiden lautakunnan, sivistyslautakunnan ja kaupungin-hallituksen puheenjohtajilla.

Päätettiin ostaa pinta-alaltaan 8,81 hehtaarin suuruinen metsätila Pukkimäki 36500 euron kauppahintaan. Kyseessä oleva kiinteistö sijaitsee kaupungin etuosto-oikeuden piiriin. Kiinteistö sijaitsee Pukkivuoren alueella sisältäen taimikkovaltaista puustoa metsäarvion mukaan noin 400 kuutiometriä. Maastoltaan tila on moni-ilmeinen sisältäen karua kalliota ja rehevää rinnettä ja notkoa. Kaupunki omistaa ennestään maita alueelta. Uusien alueiden hankinta vahvistaa entisestään olemassa olevaa kaupungin maanomistusta ja luo puitteet alueen laajemmalle kehittämiselle tulevaisuudessa.

Päätettiin hyväksyä yhteistyösopimus Virtain Urheilijoita edustavan kiekonheittäjä Helena Leveelahden kanssa. Yhteistyön hinta on 4000 euroa vuodessa. Yhteistyösopimuksesta tullaan päättämään vuosittain. Yhteistyön perusteluina on, että Virtain kaupunki saa positiivista näkyvyyttä Leveelahden omassa instagramissa , jossa seuraajia on noin 1050. Lisäksi sisältöä tuotettaisiin myös kaupungin omiin sosiaalisen median kanaviin, esimerkiksi my day-videoin. Virtain kaupungin logo näkyisi Leveelahden lämmittely- ja kisapaidassa niin tv:ssä kuin lehdissä. Yhteistyösopimus sisältää Helena Leveelahden osallistumisen kaupungin tilaisuuksiin kolme kertaa vuodessa ja natiiviartikkelin kaupungin markkinointikäyttöön. Helena Leveelahden saavutuksia ovat mm. 20-vuotiaiden MM-kisojen 2. sija vuonna 2018 ja 22-vuotiaiden EM-kisojen 2.sija vuonna 2021. Kaudella 2023 Leveelahti kisaa aikuisten sarjassa ja tavoitteena on MM-kisat Budapestissä, Kalevan kisamenestys ja vuodelle 2024 päätavoitteeksi on asetettu olympialaisten finaalipaikka. – jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI