Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätökset kokouksesta 22.5 (LYHYESTI)

Nykälänniemen asuntovaunupaikkojen maanvuokrasopimus Vilami Oy / Lappajärven kunta

Päätös: esitys hyväksyttiin

Lausunto jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Päätös: esitys hyväksyttiin

Lausunto Kvarnbackenin tuulivoimahankkeesta, Kruunupyy

Päätös: esitys hyväksyttiin

Lausunto Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 luonnoksesta

Päätös: esitys hyväksyttiin

M/S Veannetar, ostotarjous

Päätös: esitys hyväksyttiin

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Päätös: esitys hyväksyttiin

Kunnanhallituksen vaali

Päätös:  esitys hyväksyttiin

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.4.2023

Päätös: esitys hyväksyttiin

Perintövarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Päätös: esitys hyväksyttiin, vastuutahoksi nimettiin hyvinvointivaliokunta ja vastuuviranhaltijaksi Tarja Puro

Yhteistyösopimus Etelä-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Päätös: esitys hyväksyttiin

Työllisyysalueen valmistelun käynnistäminen itäisellä Etelä-Pohjanmaalla

Päätös: esitys hyväksyttiin, Kunnanhallitus nimesi edustajakseen kunnanjohtaja Sami Alasaran ja varalle hallintojohtaja Päivi Huhtalan.

Täyttölupa esikoulun opettajan määräaikaiseen virkaan

Päätös: täyttölupa myönnettiin

Lausunto sopimuksesta elintapaohjauksen  toteutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

Päätös: esitys hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI