Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 22.5.

Kuusiokuntien sosiaali ja terveyskuntayhtymän jäsenkuntien välinen sopimus kuntayhtymän velkavastuiden ja avoinna olevien saatavien jakamisesta


Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen Kuusiokuntien
sosiaali ja terveyskuntayhtymän jäsenkuntien väliseksi sopimukseksi kuntayhtymän velkavastuiden ja avoinna olevien saatavien jakamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Rahoitushakemus: Elintarvikekehityksen Epanetprofessuuri


Kuortaneen kunta ei ole ollut rahoittamassa professuuria, jolle nyt haetaan jatkoa.
Lisäksi kunnan ravintohuolto on siirtynyt 1.2.2023 lähtien Kokkaamo Ateriapalvelut
Oy:lle. Luontevampaa olisikin, että kunnan sijaan professuurin yhteistyökumppani
voisi olla kyseinen yhtiö, mikäli professuurin rahoittaminen nähtäisiin yhtiön
hallituksen toimesta tarkoituksenmukaiseksi.


Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta ei osallistu edellä kuvatun
elintarvikekehityksen professuurin 5vuotiskauden rahoittamiseen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

Tulospalvelujärjestelmän hankkiminen Kuortane Games kisoja varten


Kuortaneen Eliittikisat ry:n, Kuortaneen Urheiluopiston ja Kuortaneen kunnan väli-
sen yhteistyösopimuksen mukaan kunta vastaa Kuortane Games kisojen tulos-
palvelujärjestelmän kustannuksista.
Kunnanhallituksen 9.1.2023  hyväksymässä talousarvion käyttösuunnitelmassa on varattu tulospalvelujärjestelmän kustannuksiin ilman arvonlisäveroa 20 000 euroa. Kuortane Games 2023 järjestetään lauantaina 17. päivänä kesäkuuta.
EQ Timing Finland Ab:n 19.5.2023 saapunut tarjous on toimitettu esityslistan
oheismateriaalina kunnanhallitukselle. Tarjouksen hinta on 16.990 € (alv 0 %).


Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tulospalvelujärjestelmän hankkimiseksi EQ
Timing Finland Ab:n 19.5.2023 saapuneen tarjouksen vuodelle 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Täyttölupa vapaaaikasihteerin toimelle


Sivistysjohtajarehtori anoo täyttölupaa vapaaaikasihteerin toistaiseksi voimassa
olevaan toimeen 2.1.2024 alkaen. Tällä tavoin varmistetaan, että vapaaaikatoimi
pystyy huolehtimaan kaikista sille osoitetuista velvoitteista.
Asiaa on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa 2.5.2023.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää anotun täyttöluvan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


Kunnan edustaja Kuusiokuntien sosiaali ja terveyskuntayhtymän kokoukseen 29.5.2023


Yhtymäkokoukseen nimetään perussopimuksen mukaan kaksi edustajaa ja kaksi
henkilökohtaista varaedustajaa kustakin kuntayhtymän kunnasta. Kunnan
äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoimintaalueen
asukasluvusta.
Kuusiokuntien sosiaali ja terveyskuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään 29.5.2023 klo 18:00.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnalta kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset
varaedustajat Kuusiokuntien sosiaali ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen
29.5.2023.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Kuusiokuntien sosiaali ja terveyskuntayhtymän
yhtymäkokoukseen 29.5.2023 klo 18:00 edustajaksi Ulla Siljamäen ja hänelle
varaedustajaksi Anne Haapaahon sekä edustajaksi Merja Liesmäen ja hänelle
varaedustajaksi Marja Vesterin.


Kunnan edustaja Visit Lakeus Oy:n kokoukseen


Visit Lakeus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 31.5.2023 klo 10:00
Seinäjoella (Frami D, kokoustila classic 1.krs)
Kuortaneelta valtuustokaudeksi valitut kokousedustaja ja hänen varaedustajansa ovat ilmoittaneet esteestä, joten heidän tilalleen tulee edellä mainittuun kokoukseen valita sijaisedustajat.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Visit Lakeus Oy:n varsinaiseen
yhtiökokoukseen 31.5.2023 klo 10:00

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Visit Lakeus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
31.5.2023 klo 10:00 edustajakseen Riikka Varilan ja hänen varalleen Aapo
Petäjäniemen.

Kunnan esitys Järvinet Oy:n hallitukseen valittavasta jäsenestä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä Järvinet Oy:n hallitukseen valittavasta jäsenestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Järvinet Oy:n hallitukseen valittavaksi jäseneksi Jukka Rantasen.


Kunnanviraston pitäminen suljettuna 3.7. 30.7.2023

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 3.7.30.7.2023 Kunnanhallitus päättää määrätä, että vuosilomia keskitetään edellä mainitulle
ajankohdalle.

Päätös: Ehdotus hyväksytiinJÄTÄ KOMMENTTI