Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä kokouksesta 5.9.2022

JÄÄKIEKKOILIJA SOFIA KARIN PALKITSEMINEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus muistaa Sofia Karia 1.500 euron arvoisella urheilijastipendillä. Urheilijastipendi myönnetään Matti Mäkelän stipendirahastosta.

Hyväksyttiin.

MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDEN PERUUTTAMINEN JA MYÖNTÄMINEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää peruuttaa henkilöstöjohtaja Maarit Fräntilän ja
hallintojohtaja Nina Pärssisen maksumääräyksen anto-oikeuden
01.10.2022 lukien. Lisäksi kaupunginhallitus päättää myöntää maksumääräyksen anto-oikeuden talouspäällikkö Sanna Matintuvalle ja vs. hallintojohtaja Henna Matintuvalle hänen toimiessaan virkaa toimittavana 01.10.2022 lukien. Tieto voimassa olevista kaupungin maksumääräyksen anto-oikeuksista henkilöiden omakätisine allekirjoituksineen toimitetaan paikallisille rahalaitoksille.

Hyväksyttiin.

UUSIKYLÄN KOULUN LÄMMITYS

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että jatkossa Uusikylän koulun kiinteistöistä
lämmitys pidetään yllä ainoastaan liikuntasalissa. Päätöstä puoltaa ainakin
hyvin todennäköisesti tulevalle lämmityskaudelle kasvavat energiakulut.
Koska rakennusten lämmönkulutuksesta ei ole mittalaitteistoa on liikunta-
salin lämmityksen kustannuksen arvioitu olevan vuositasolla 7.000 euroa.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO VUODEN 2023 ALUSTA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1) hyväksyy liitteen mukaisen Alajärven kaupungin organisaatiorakenteen
1.1.2023 lukien
2) lakkauttaa hallintojohtajan viran 1.1.2023 alkaen ja                                                       3) perustaa elinvoimajohtajan viran 1.1.2023 alkaen ja päättää viran kel-
poisuusvaatimukseksi korkeakoulututkinnon.

Merkittiin, että hallintosihteeri Henna Matintupa poistui asian käsittelyn
ajaksi klo 16.52–17.45 (intressijäävi). Pöytäkirjaa tämän asian käsittelyn
kohdalla piti kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.
Aino Kanervikkoaho-Kataja esitti, että kohtaan 3 muutetaan viran kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto. Esitystä kannattivat Jukka Joensuu, Antti-Kalle Levijoki ja Sari Palmu. Puheenjohtaja totesi, että Aino Kanervikkoaho-Kataja oli tehnyt kaupunginjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, jota Jukka Joensuu, Antti-Kalle Levijoki ja Sari Palmu olivat kannattaneet, ja teki seuraavan yksimielisesti
hyväksytyn äänestysesityksen:
– ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja
– ne, jotka kannattavat Aino Kanervikkoaho-Katajan esitystä, äänestävät EI.
Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Joensuu Pentti, Kujala Kuisma, Mäkelä Terho) ja 7 EI-ääntä (Hänninen Jarmo, Joensuu Jukka, Kanervikkoaho-Kataja Aino, Korhonen Kari, Levijoki Antti-Kalle, Matokangas Anne, Palmu Sari).
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Aino Kanervikkoaho-Katajan esityksen.

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pykälän käsittelyn päättyessä Terho Mäkelä poistui kokouksesta klo 17.45.


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI