Ähtärin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden elinvoimaohjelman vuosiksi 2022–2025

0
Ähtärin kaupungintalo

Ähtärin kaupungin vasta valmistunut elinvoimaohjelma kutsuu yhteistyöhön kaupunkiorganisaation, yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat.

Eri näkökulmista kaupungin elinvoimaisuutta tarkasteleva ohjelma kiteyttää tavoitteet kuuden otsikon alle, jotka ovat uudistuva kaupunki; vahva brändi; elinvoimaiset yritykset; luonnon ja sen mahdollisuuksien tunnistaminen; toimivat yhteydet sekä aktiivinen edunvalvonta. 

Jarmo Pienimäki

Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki sanoo, että elinvoimaohjelma luo hyvän perustan Ähtärin kehittämistä ja elinvoiman edistämistä tähtääville toimille.
− Elinvoimaohjelmassa on yhteistyössä eri toimijoiden kesken asetettu tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Seuraavaksi vuorossa ovat elinvoimaa edistävien tahojen sitouttaminen ohjelman toteuttamiseen sekä käytännön toimet Ähtärin elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Käytännön toimenpiteitä onkin jo keväästä saakka pohdittu elinvoimatoiminnan kehittämisen työryhmässä, jossa on edustajia sekä yrittäjistä että luottamushenkilöistä. Myös tämän työryhmän raportti kuultiin kaupunginvaltuuston kokouksessa.
− Monet työryhmän havainnoimat asiat on jo laitettu toimeenpanoon, kuten esimerkiksi suunnitelmalliset yrityskäynnit, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä johdonmukainen verkostoituminen ja verkostojen hyödyntäminen esim. yrittäjille suunnattujen koulutusten ja muun toiminnan osalta, kertoo Pienimäki.

Pienimäen mukaan Ähtärissä tullaan tarttumaan myös muihin raportissa esitettyihin kehitysehdotuksiin, kuten kaupungin hankintapolitiikan kehittämiseen ja infran kehittämiseen esim. paikallisten valokuituhankkeiden muodossa.


 

JÄTÄ KOMMENTTI