Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 21.11.

KUNNANVALTUUSTON 31.10.2022 § 91 LAILLISUUSVALVONTA /
VIMPELIN SÄÄKSJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA / MAKSUN PERUSTEET

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus
1) toteaa, että kunnanvaltuuston päätös 30.10.2022 Sääksjärven ranta-
osayleiskaavan kustannusten jakamisesta uusien rakennuspaikkojen hyöty-jien kesken syntyi virheellisessä järjestyksessä, koska kunnanvaltuustossa
asiaa oli käsittelemässä esteellinen varavaltuutettu
2) päättää saattaa asian kunnanvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi.

Hyväksyttiin.

VIMPELIN SÄÄKSJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA /MAKSUN PERUSTEET

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Sääksjärven rantaosayleis-
kaavan kustannukset jaetaan uusien rakennuspaikkojen hyötyjien kesken.
Näin ollen kustannukseksi yhden rakennuspaikan osalta tulee 648,88 €.
Perusteluna on kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja hyödynsaajien etu.

Hyväksyttiin.

MYYNTITARJOUS KIINTEISTÖISTÄ / POIKALA, MIEHELÄ JA SEPPÄLÄ

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1) kunta hyväksyy myyjien esittämän tarjouksen ja
2) kunta ostaa Poikala-tilan (934–404–2–71) sisältäen liittymät, Miehelä –
tilan (934–404–2–118) ja Seppälä -tilan (934–404–2–149), myyjien esittämään kokonaishintaan 59 000 euroa
3) kaupanehtoihin merkitään, että purettavan omakotitalon hirret eivät kuulu
kauppaan vaan ne kuuluvat myyjälle
4) kaupanehtoihin merkitään, että tila tulee luovuttaa rasitteista vapaana
5) kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppakirjan
ja päättämään muista kaupan ehdoista.

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen kauppakirjan täsmennystä varten.

TALOUSARVION TOTEUTUMA 1 – 9 / 2022, KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUS-LAUTAKUNTA, KUNNANHALLITUS, VAPAA-AIKA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA, VEROTULOT, VALTIONOSUUDET JA RAHOITUSKULUT/ -TUOTOT

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa talousarvion toteutuman 1–9 / 2022 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS 2022

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon lisätään 10 000 euroa/ Nuorisotoimi/Vimpeli

Hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja kertoi Japanin virkamatkasta ja ajankohtaisista asioista mm.
kyläkierrokset (Sääksjärvi, Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti, kutsunnat Alajärvellä 22.11.)


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI