Alajärven kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 20.5.

KAUPUNGINJOHTAJA VESA KOIVUSEN VUOSILOMAT V. 2024

Alajärven kaupungin johtamissopimuksen mukaan kaupunginjohtajan vuosilomista, talkoovapaista sekä koulutusvapaista ym. virkavapaista päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtaja Vesa Koivusella on lomavuodelta 2024 käyttämättä 38 lomapäivää.

Kaupunginhallitus myöntää kaupunginjohtaja Koivusen vuosiloman ajalle24.6.–30.6. ja 8.7.–4.8.2024.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Koivunen oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.16–17.17.

Hyväksyttiin.

TALOUSARVION 2025 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2026-2027 LAADINTAOHJE

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Hyväksyttiin.

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN ELINVOIMALAUTAKUNTAAN

Jenni Kuisti on 29.4.2024 saapuneella sähköpostilla todennut seuraavaa:
Pyydän eroa elinvoimalautakunnasta ryhmän sisäisten paikkojen vaihdosten vuoksi.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Jenni Kuistille eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen sijaansa uuden jäsenen lautakuntaan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hyväksyttiin.


ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN

 Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.4.2024 § 15 valinnut Heikki Hongon kaupunginhallituksen jäseneksi. Tämän johdosta Heikki Honko on 30.4.2024 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Heikki Hongolle eron sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsee hänen sijaansa henkilön sivistyslautakuntaan valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Heikki Honko oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.23–17.25. Tehtiin tekninen korjaus päätösesitykseen, lisäten esitykseen sana ”sivistyslautakuntaan”.

Hyväksyttiin korjattu päätösesitys.

AIESOPIMUS: YHTEISEN KIRJASTO-MONIPALVELUAUTON HANKINTA YHDESSÄ ALAJÄRVEN KAUPUNGIN JA LAPUAN KAUPUNGIN KANSSA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy Alajärven ja Lapuan kaupunkien välisen aiesopimuksen yhteisen kirjastoauton hankkimisen valmistelua varten.

Hyväksyttiin.

PALVELUSOPIMUS KRAATTERIJÄRVI GEOPARK UNESCO GLOBAL GEOPARK-KOHTEEN HALLINNOINNISTA.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Alajärven kaupunki hyväksyy omalta osaltaan palvelusopimusluonnoksen ja siihen liittyvän 27 %:n osuuden elinkustannusindeksiin sidotuista kokonaiskustannuksista 34 560 €. Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että sopimuksen muut osapuolet, JPYP, Kraatterijärvi Geopark ry, Lappajärven, Vimpelin ja Evijärven kunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖ OY MURTOMÄKI / AVUSTUSHAKEMUS

Kiinteistö Oy Murtomäki on Alajärven kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö, yhtiön toiminta-alueena on ollut toimitilojen vuokraus yrityksille. Yrityksen toimitilat on myyty pois kaupungin esityksen mukaan vuonna 2022 ja yrityksen toimintaa ollaan ajamassa alas. Yhtiölle on asetettu selvitysmies yhtiön alas ajamiseksi. Yhtiön selvitysmies on Veli-Jussi Haapala.

Yhtiö tarvitsee rahoitusta, koska yhtiön toimintojen lopetuksesta aiheutuu kuluja. Näihin kuluihin yhtiön hallitus näkee tarvittavan 1.500 €. Rahoituksella maksetaan vielä vuodelta 2023–2024 kertyneitä kuluja, muun muassa tilintarkastuspalkkio ja juoksevia kuluja purkamisen selvittämisestä. Purkamisen jälkeen mahdolliset varat palautetaan takaisin kaupungille.

Kaupunginjohtaja

Alajärven kaupunginhallitus myöntää Kiinteistö Oy Murtomäelle 1.500 euron avustuksen yhtiön toiminnan lakkauttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Purkamisen jälkeen mahdolliset varat palautetaan takaisin kaupungille.

Esko Rintamäki ja Kuisma Kujala olivat esteellisinä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.42–17.44. Esteellisyysperusteena Kiinteistö Oy Murtomäen hallituksen jäsenyys. Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi varapuheenjohtaja Turo Kalliomaa.

Hyväksyttiin.

SPONSOROINTI MM-KISAMATKALLE

Alajärven Levijoella asuva Voitto Häkkinen on valittu Suomen joukkueeseen tuleviin PRS (toiminnallinen tarkkuusammunta) maailmanmestaruuskisoihin, jotka järjestetään Syyskuussa Coloradossa Yhdysvalloissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomen joukkue pääsee osallistumaan lajinMM-kisoihin.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää Voitto Häkkiselle PRS (toiminnallinen tarkkuusammunta) MM-kisamatkaan tukea 500 euroa. Voitto Häkkisen tulee toimittaa Alajärven kaupungille raportti kisamatkasta erikseen sovittavalla tavalla.

Hyväksyttiin.

YHTEISTOIMINTAMENETTELYN KÄYNNISTÄMINEN / TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2024 ALKAEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

– päättää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut

– hyväksyy liitteen mukaisen Alajärven kaupungin ja Kurikan kaupungin välisen sopimuksen henkilöstön siirtymisestä Kurikan kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein sekä

– ilmoittaa Kurikan kaupungille liitteen mukaisesti luettelon siirtyvästä henkilöstöstä.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO 1.7.2024 ALKAEN

Alkaen 1.7.2024 veden perusmaksuja ja käyttömaksuja korotetaan 5 % ja muita hintoja korotetaan materiaalikustannusten mukaan. Lisäksi vesihuoltolaitoksen hinnastoon lisätään uusia palveluja kattamaan ja selkeyttämään hinnastoa.

Vesi 1,42 e/m³ nousee 1.7.2024 alkaen 1,49 e/m³ (alv 24 %).

Jätevesi 4,14 e/m³ nousee 1.7.2024 alkaen 4,35 e/m³ (alv 24 %).

Perusmaksu vesi 79,77 e vuodessa nousee 1.7.2024 alkaen 83,76 e vuodessa (alv 24 %).

Perusmaksu jätevesi 115,96 e vuodessa nousee 1.7.2024 alkaen 121,76 e vuodessa (alv 24 %).

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy korotukset liitteenä olevan, teknisen lautakunnan kokoukseen 18.4.2024 korjatun vesilaitoksen hinnaston mukaisesti. Hinnasto tulee voimaan 1.7.2024.

Tehtiin tekninen korjaus liitteen kohta 4.1. umpikaivolietteen hinnaksi alv 0 % 3,33 € ja alv 24 % 4,14 €. Antti-Kalle Levijoki, esitti, että vesi- ja jätevesilaitoksen alijäämää ei kateta veroilla, vaan hintoihin tehdään teknisen johtajan 18.4.2024 tekemän alkuperäisen esityksen mukaiset korotukset. Antti-Kalle Levijoen esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin lisättynä teknisen korjauksen mukaisesti.

CLT FINLAND OY:N JA ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VÄLISEN LUNASTUSSOPIMUKSEN MAKSUAIKATAULUMUUTOS SEKÄ SOPIMUSMUUTOKSEEN LIITTYVÄN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MYYNNIN MAKSUSUUNNITELMA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää suostua CLT Finland Oy:n maksuvapaahakemukseen ja lämmitysjärjestelmän maksusuunnitelmaan seuraavasti:

  1. myöntää maksuaikaa 1.12.2023–30.6.2024 aikana syntyviin lunastussopimuksen mukaisiin kuukausittaisiin lunastuserämaksuihin siten, että siirretyt kuukausierät suoritetaan lisäämällä ne tasaerinä 1.1.2025– 30.6.2026 aikana suoritettaviin kuukausieriin.
  2. hyväksyy CLT Finland Oy:n esityksen lämmitysjärjestelmän maksusuunnitelmaksi. CLT Finland Oy maksaa kauppahinnan 42.500 euroa (lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tällä hetkellä 24 %) kuukausittain tasaosissa ajalla 1.7.2024–31.12.2025.

Kuisma Kujala oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.37–18.54. Esteellisyysperuste läheisyysperuste CLT-Finland Oy:n omistajaan.

Hyväksyttiin. 

JÄTÄ KOMMENTTI