Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alavärven kaupunginvaltuuston päätöksiä kokouksesta 27.3.

JÄRVISEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMAN 2023-2026 HYVÄKSYMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto hyväksyy Järviseudun kotouttamisohjelman vuosille 2023–2026.

Hyväksyttiin.

SOPIMUS KUSTANNUSTEN / TULOJEN JAKAMISESTA / JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVALAUTAKUNTA

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää Alajärven kaupungin, Lappajärven ja Vimpelin
kuntien Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alueen lakkauttami-
sen jälkeen syntyneiden/laskutettavien kustannusten tai tulojen jakamista
koskevan sopimuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi edellyttäen,
että Vimpelin ja Lappajärven kunnat tekevät samansisältöiset päätökset.

Hyväksyttiin.

AURINKOVOIMALOIDEN LISÄÄMINEN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUIHIN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut Alajärven kaupungissa 1.1.2023 alkaen. Tekninen lautakunta vahvistaa vuosittaisen indeksitarkastuksen.

Hyväksyttiin.

LISÄMÄÄRÄRAHA / YLEIS- JA KOHDEAVUSTUKSET

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää 10.000 euron
lisämäärärahan talousarvion kohtaan Kaupunginhallitus / Muu toiminta

Hyväksyttiin.

LISÄMÄÄRÄRAHA / MÄÄRÄAIKAINEN MAAHANMUUTTOKOORDINAATTORI

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin-
valtuusto myöntää 29 000 €:n lisämäärärahan määräaikaisen maahan-
muuttokoordinaattorin rekrytointiin kustannuspaikalle 017089 (Kitronpuistolta ym. vuokratut tilat (tilapäinen suojelu)).

Hyväksyttiin

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle perusopetuksen erityisluokanopettajan viran perustamista 1.5.2023 alkaen. Virka täytetään 1.8.2023 alkaen.

Hyväksyttiin.

MAANHANKINTA JUURIKASKYDÖN ALUEELLA, NURKKALA-TILA

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki
ostaa noin 1,08 hehtaarin suuruisen Nurkkala-nimisen tilan 15.881 euron
kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET JA VALTUUSTOLLE TIEDOTETTAVAT ASIAT 27.3.2023

Keskustan valtuustoryhmä / Valtuustoaloite kiertävän ennakkoäänestyspaikan käyttöönottamisesta. Kujala Kuisma esitti aloitteen, jossa esitetään, että Alajärvellä palataan siihen, että ennakkoäänestystä voidaan suorittaa Alajärven alueella kiertävässä kirjastoautossa ennakkoon ilmoitetuissa reittien pysäkkipaikoissa.

Vihreiden valtuustoryhmä / Valtuustoaloite kutsuliikenteen kokeilusta
Alajärvellä. Jenni Kuisti esitti aloitteen, jossa esitetään, että Alajärven kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää kutsuliikennettä huomioiden myös kuntien välisen yhteistyön mahdollisuudet ja järjestää kutsuliikenteen kokeilun.

Keskustan valtuustoryhmä / Valtuustoaloite koulujen ja päiväkotien
hävikkiruokien myynnistä. Sari Palmu esitti aloitteen, jossa esitetään, että Alajärven kaupunki selvittää ja käynnistää pikaisesti koulujen ja päiväkotien hävikkiruoan myynnin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI