Alajärven kaupunki rahoittaa valokuituverkkoa 78.600 eurolla

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kunnanvaltuuston päätöksiä kokouksesta 29.1.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN RAHOITUSPÄÄTÖS BIOTERMINAALIN RAKENTAMISEEN

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunki osallistuu hankkeeseen edellyttäen, että kaupunkivaltuusto myöntää lisämäärärahan kaupungin kuntarahaosuuteen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 334.950 euron lisämäärärahan investointiosaan kohtaan Kaupunginhallitus / pitkävaikutteiset menot / Bioterminaalin rakentamisen kuntarahoitusosuus. Päätös on ehdollinen ja edellyttää Etelä-Pohjanmaan liiton myönteisen rahoituspäätöksen. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Hyväksyttiin.

OY LEHTORINNE OSAKEHUONEISTON MYYNTI

Kuisma Kujala esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että asuinhuoneiston myynnistä saatava tuotto kohdennetaan Lehtimäen ikäihmisten tukemiseen ja että elinvoimalautakunta päättää tuen myöntämisestä ja kohteesta. Tapio Höykinpuro kannatti kaupunginhallituksen esitystä. Kauko Ukonmäki kannatti keskustan ryhmän esitystä. Pentti Joensuu kannatti kaupunginhallituksen esitystä. Mika Ala-Mattinen kannatti keskustan ryhmän esitystä. Jaana Koivukoski kannatti kaupunginhallituksen esitystä. Jenni Kuisti kannatti kaupunginhallituksen esitystä. Jukka Pekka Matintupa kannatti kaupunginhallituksen esitystä.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.03–19.14.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn kuluessa Kuisma Kujala oli tehnyt keskustan valtuustoryhmän puolesta kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:

– ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja

– ne, jotka kannattavat Kuisma Kujalan esitystä, äänestävät EI.

Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä. Puheenjohtaja äänesti EI.

Äänestyksen jälkeen pidettiin kokouksessa tauko klo 19.21–19.23.

Pentti Joensuu esitti kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisten, vihreiden ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmien puolesta epäluottamuksen kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja Antti Joensuu totesi valtuuston hyväksyneen keskustan valtuustoryhmän esityksen.

Raimo Vistbacka esitti päätökseen eriävän mielipiteen sillä perusteella, että testamentin tarkoitusta ei ole noudatettu ja pyytää kaupunginhallitusta kiinnittämään asiaan huomiota, kun kaupunginhallitus päättää päätöksen täytäntöönpanosta.

Kaikki kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisten, vihreiden ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmien edustajat yhtyivät Vistbackan eriävään mielipiteeseen

Japon toimitusjohtaja Toni Harjula osallistui etäyhteydellä kokoukseen asiatuntijana klo 17.07–17.21 ja esitteli lautakunnalle valokuituverkkohankkeita.

Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VALOKUITUVERKON KUNTARAHOITUS

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Alajärven kaupunki osallistuu Menkijärvi – Uusikylä- ja Kaartunen-Möksy-valokuituverkkohankkeisiin. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää li-sämäärärahana kuntarahoitusosuuden Menkijärvi-Uusikylä- ja Kaartunen- Möksy-valokuituverkkohankkeisiin Menkijärvi-Uusikylä-hanke enintään 45.300 € ja Kaartunen-Möksy-hanke enintään 33.300 €, yhteensä 78.600 euroa. Lisämääräraha investointiosaan avattavaan kohtaan Elinvoimalautakunta / pitkävaikutteiset menot / valokuituverkon kuntarahoitus. Päätös on ehdollinen ja edellyttää ELY-keskuksen myönteisen rahoituspäätöksen. Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Hallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki oli jäävinä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 19.30–19.37. Jääviysperuste Alajärven Puhelinosuuskunnan hallituksen jäsenyys (yhteisöjäävi).

Merkittiin, että tämän pykälän osalta kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Turo Kalliomaa ja pöytäkirjan tarkastajana Pentti Joensuu.

Hyväksyttiin.

Esko Rintamäki oli jäävinä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 19.28–19.34. Jääviysperusteena Alajärven Puhelinosuuskunnan hallituksen jäsenyys (yhteisöjäävi).

Hyväksyttiin.

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, LUOMA-AHON TEOLLISUUSALUE

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Alajärven Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus (päiv. 12.5.2023) hyväksytään.

Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET JA VALTUUSTOLLE TIEDOTETTAVAT ASIAT 29.1.2024

Kokouksessa ei esitetty valtuustoaloitteita.

Jukka Pekka Finnilä esitti kysymyksen kotihoivaa tarvitsevien pihojen aurauksesta, kun hyvinvointialue ei siitä huolehdi eikä kustanna.


 

JÄTÄ KOMMENTTI