Alajärven tilikauden 2023 tulos 3,39 miljoona euroa ylijäämäinen

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupungin tilinpäätös 2023

Alajärven kaupunki oli uuden edessä vuonna 2023, koska perusturvalautakunnan toiminta päättyi vuoden 2022 lopussa ja kaikki toiminnot siirtyivät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 suunnittelu oli siten haasteellista, koska ei tarkkaan tiedettymitä muutos toisi mukanaan.

Käyttötalous ja muu rahoitus

Toimintatuotot v.2023 olivat 25,9 m€. Toimintakulut vuonna 2023 olivat 51,7 m€. Verotulot olivat vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan 18,6 m€. Talousarvioon verrattuna verotulot ylitoteutuivat 0,42 m€.
Valtionosuudet olivat vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan 14,8 m€. Talousarvioon verrattuna valtionosuuksia saatiin 49.246 € vähemmän.

Vuoden 2023 vuosikate on 7,4 m€. (819 €/asukas) ja vuonna 2022 vuosikate oli 4,4 m€. (489 €/asukas). Tilikauden tulos on poistojen (4,0 m € ) jälkeen 3,39 milj. euroa ylijäämäinen. Vuonna 2022 tulos oli 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Vuoden 2023 lopussa Alajärven kaupungilla on taseessa ylijäämää 12,7 m€. (1.393 €/asukas).
Kaupungin lainakanta vuoden 2023 lopussa oli 24,4 m€. (2.684 €/asukas). Edellisen vuoden lopussa lainakanta oli 24,9 m€. (2.719 €/asukas). Konsernin lainakanta vuoden 2023 lopussa oli 30,3 m€. (3.325 €/asukas). Edellisvuoden lopussa konsernin lainakanta oli 45,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuonna 2023 olivat yhteensä 2,7 m€.Suurimpana investointikohteena olivat kaavatiet (1,3 m€), ulkoilu- ja urheilualueet (0,1 m€) sekä vesi-ja viemärilaitos (0,1m€).

Alajärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu kommentoi tilinpäätöstä
2023:
 • Vuoden 2023 tulos on vahvasti positiivinen ja antaa Alajärvelle taloudellisesti hyvää pohjaa kohti tulevia vuosia. Tulojen osalta vuosi kuitenkin sisälsi useampia sellaisia kertaeriä,jotka eivät vahvista talouttamme enää tänä vuonna eikä jatkossa. Kuntatalous on muil-
  takin osin kiristymässä nyt hyvin nopeasti osana valtakunnallista säästökuuria, talouden taantumaa ja työmarkkinoiden turbulenssia, joten tarkkaa taloudenpitoa tarvitaan Alajärvellä edelleen jatkossakin. Kiitokset viranhaltijoille, kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja kaupunginhallitukselle viime vuodesta 2023!
Alajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki kommentoi tilinpää-
töstä 2023:
 • Vuoden 2023 tilinpäätöksessä on nähtävissä Alajärven kaupungin määrätietoisen taloudenpidon tulos. Oikeansuuntaisilla ja maltillisilla ratkaisuilla on yhdessä rakennettu kestävää pohjaa kuntataloutta ja kaupunkia koskevia muutoksia vastaan. Poliittiset päättäjät ovat ottaneet vastuun talouden hoidosta ja ymmärtäneet hyvän taloudenpidon merkityksen kaupungin palveluntuotannon turvaajana ja kaikinpuolisen kehityksen perustana. Päätöksenteon pohjaksi on saatu virkamiehiltä kattavat ja perustellut esitykset.
  Vuoden 2023 hyvän tuloksen ja sen myötä taseen vahvistumisen myötä Alajärven kaupunki on entistä vahvempi vastaamaan kuntataloutta koskeviin tuleviin haasteisiin ja omaa paremmat valmiudet toteuttaa tarvittavia investointeja kaupungin kehittämiseksi.
  Kiitos virkamiehille, työntekijöille ja luottamushenkilöille vastuullisesta ja tuloksellisesta yhteistyöstä.
Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä 2023:
 • Käsillä on historiallinen tilinpäätös, sillä siinä ei ole mukana sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka siirtyivät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hoidettavaksi ja rahoitettavaksi vuoden 2023 alusta. Tämä muutos on ehkä suurin kuntahistorian aikana tapahtuneista muutoksista. Alajärven kaupungin vuosi 2023 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvä.
  Taseessa on myös reilusti puskuria huonoja aikoja vastaan ja lainamäärätkin ovat reilusti alle valtakunnan ja maakunnan keskiarvojen. Hyvä taloudenpito mahdollistaa palveluiden tuottamisen ja investointien tekemisen jatkossakin. Kaiken tämän takana on tietenkin toimiva luottamushenkilö- ja viranomaisjohto sekä kaikki kaupungin työntekijät omissa tehtävissään. Haluan osoittaa heille kaikille suuret kiitokset tehdystä työstä. Samalla haluan kiittää myös kaikkia yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta.


 

JÄTÄ KOMMENTTI