Alavuden tilinpäätös 2023, tulosta heikensi eräät kiinteistöjärjestelyt ja Kuussoten purkaminen, sekä tienhoidon kustannukset

0
Alavuden keskusta ilmasta käsin

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 27.3.2024

Kaupunginhallitus hyväksyi Taito Etelämäen rahaston säännöt. Rahasto perustuu Taito Etelämäen testamenttilahjoitukseen, jonka hän halusi osoitettavan stipendirahastoon. Rahaston tuotto käytetään alavutelaisten musiikin opiskelijoiden tukemiseen. Kaupunginhallitus otti lahjoituksen kiitoksin vastaan, ja kunnioittaa rahaston säännöissä lahjoittajan toivetta.

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus on pyytänyt Alavuden kaupunkia nimeämään yhtymähallitukseen jäsenehdokkaan ja varajäsenehdokkaan irtisanoutuneiden tilalle. Kaupunginhallitus päätti esittää jäseneksi Lasse Anttilan ja varajäseneksi Kalle Peltokankaan.

Kaupunginhallitus päätti julistaa uudelleen haettavaksi talousjohtajan viran, koska virkaan aiemmin valittu on 26.3.2024 ilmoittanut, ettei ota virkaa vastaan. Virka on haettavana 15.4.2024 klo 12 mennessä.

Kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöksen ja lähetti sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Osana tilinpäätöskokonaisuutta kaupunginhallitus käsitteli henkilöstöraportin. Kaupungin henkilöstö on vähentynyt ja vakituisia työntekijöitä on 401, kun luku oli edellisenä vuonna 14 henkilöä suurempi. Sairauspoissaolot kääntyivät alkuvuoden 2023 infektiovaiheen jälkeen laskuun, mutta työhyvinvointiin on edelleen syytä kiinnittää huomiota. Tilikauden tulosta painoivat eräät kiinteistöjärjestelyt ja Kuussoten purkamiseen liittyvät kustannukset, sekä tienhoidon kustannusten ylittyminen.  Vuonna 2023 saatiin valmiiksi Kunto-Lutran peruskorjaus ja päiväkoti Tervanallen laajennus. Tilikauden tulos oli kuitenkin 1,1 MIlj € parempi kuin edellisvuonna, ja 948 000 € talousarviota parempi. Tilikauden alijäämä oli kuitenkin n. 925 000€.

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa TE -palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta.

 

 

 

  

JÄTÄ KOMMENTTI