Alavuden kaupungihallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 17.1.2022

Kaupunkikeskustan kehittämiseen kilpailutettu kumppani WasaGroup esitteli tarkennetun projektisuunnitelman kehittämisvaiheen toteuttamiseen. Kaupunginhallitus evästi asiantuntijoita, ja päätti että kaupunkikehittämisen hankkeen ohjausryhmänä toimii suunnittelutoimikunta. Projektisuunnitelman mukaisesti kevään aikana tehdään analyysejä ja keskustan vetovoimaselvitys, kuullaan sidosryhmiä ja järjestetään kuntalaiskuulemisia.

Kaupunkikeskustan kehittämiseen tiiviisti liittyvä sote-keskushankkeen työsuunnitelmaa käytiin läpi. Tavoitteena on koota Alavudella hajallaan sijaitsevat palvelut siten, että ne mahdollisimman hyvin palvelevat koko Kuusiokuntia. Kaupunginhallitus päätti jatkaa aiemmin asetetun ohjausryhmän toimikautta. Ohjausryhmän puheenjohtajana jatkaa Kuussoten yhtymähallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila, jäseninä valtuuston puheenjohtaja Toni Juurakko, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marko Vainionpää,  kaupunginhallituksen nimeäminä edustajina Paula Perälampi, Jari Latvala, Petri Juurakko, Jorma Mäkiranta ja Niina Laitio. Lisäksi jäseniä ovat sairaanhoitopiirin edustaja, Kuussote- kuntayhtymän johtaja ja kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus asetti työryhmän käsittelemään kouluverkon muutoksia. Työryhmän tehtävä on selvittää kouluverkon eri vaihtoehtojen kustannukset ja säästöt, edut ja haitat, sekä laatia kouluverkon kehittämisen suunnitelma. Kaupunginhallitus nimesi ryhmään valtuustoryhmien edustajina seuraavat: Maria Keto, Pasi Huhtala, Marko Vainionpää (pj), Jukka Mäkelä, Eero Klemola, Jussi Maijala, Jorma Mäkiranta, Eila Koskinen, Niina Laitio ja Ilkka Tiainen. Nimeämisesitykset pyydetään Hakojärven ja Sydänmaan kyläyhdistyksiltä sekä Sulkavankylän Urheilun Tuki ry;ltä. Kaupunginhallitus totesi tämän pykälän yhteydessä myös käynnistävänsä kevättalven elinvoimaseminaarissa laajemman, kaikkia kyliä koskevan kylähankkeen.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle päihdetyön alueellisen suunnitelman vuosille 2022- 2027 hyväksymistä, ja hyväksyi Alavuden kaupungin edustajat ehkäisevän päihdetyön alueellisen suunnitelman työryhmiin.

Saarijärven ranta-asemakaavan muutos on ollut nähtävillä, ja siihen tulleisiin lausuntoihin annettiin vastineet. Hallitus esittää valtuustolle Saarijärven ranta-asemakaavamuutoksen hyväksymistä. Samoin esitetään valtuustolle Lasipelto II asemakaavan hyväksymistä.

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen hyväksyttiin osatoteuttajan sopimus Etelä-Pohjanmaan VATE:n valtionavustushankkeeseen, ja päätettiin antaa esitetty lausunto asetusluonnoksesta kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026.

 

 


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI