Alavuden kaupungin Ikäihmisten neuvoston ja Vammaisneuvoston aloite: Sairastamisen kustannusten maksukattoja tulee porrastaa

0

ALOITE

SAIRASTAMISEN KUSTANNUSTEN MAKSUKATTOJA TULEE PORRASTAA 

Sairastamiseen liittyvät kustannukset rasittavat kohtuuttomasti monen sairastuneen taloutta. Tätä rasitusta on pyritty keventämään terveydenhuollon maksukatoilla. 

• Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa kalenterivuosittainen maksukatto on 692 euroa vuodessa.

• Vuonna 2023 korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja (vuosiomavastuu) on 592 euroa.

• Matkakustannusten vuosittainen omavastuu on 300 euroa.

Nämä maksu katot ovat yhteenlaskettuna vuosittain 1584 euroa, kun esimerkiksi takuueläke on alle tuhat euroa kuukaudessa. 

Paljon sairastavalle kaikki nämä maksukatot kertyvät kalenterivuoden alussa ja muodostavat kohtuuttoman rasitteen. Maksukattojen vuoksi moni joutuu harkitsemaan lääkkeiden hankintaa tai lääkärissä käyntiä, mikä haittaa hoidon toteutumista. 

Sairastamisen kustannusten kuormitus heikentää paljon sairastavan taloudellista tilannetta, ja rajoittaa sekä terveellisen ravinnon hankkimista että aktiivisen toimintaan osallistumista. 

Alavuden kaupungin Ikäihmisten neuvosto ja Vammaisneuvosto esittävät aloitteenaan seuraavaa:

– Maksukatot tulee yhdistää ja niiden yhteenlaskettua tasoa laskea siten, että ne ovat kohtuulliset, esimerkiksi takuueläkkeen tasolla.

– Maksukaton vaikutusta voidaan porrastaa siten, että eri omavastuut alkavat kertyä eri vaiheessa vuotta.

– Omavastuuosuuden porrastaminen ainakin lääkeostoissa on mahdollista toteuttaa. Pitkäaikaislääkkeiden käyttäjä voisi hyvin maksaa omavastuuta pitkin vuotta, eikä kuormitus näin kohdistuisi alkuvuoteen.

 

Alavudella 26.5.2023

Pirkko Kallio                                      
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja.    

Olli Ahtola
Vammaisneuvoston puheenjohtaja   

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI