Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavus-on-asukkaitaan varten

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 20.9.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kaksi esitettyä kaavoitusasiaa. Hemmingin alueen kaava liittyy Alavuden aseman puuterminaalialueen kehittämiseen. Toppilan asemakaavaa on valmisteltu Alavuden ja Tuurin välille teollisuusalueeksi.  Molemmat asemakaavaehdotukset päätettiin asettaa nähtäville.

Alavuden Länsipuolen maamiesseura hakee avustusta Taipaleenkylän urheilukentän yhteyteen rakennettavan kodan rakentamiseen. Avustusta haetaan ELY-keskukselta 6010 €, omarahoitus on 2504 € ja kaupungilta haetaan 1502 € kuntaraha-osuutta, ehdolla että kokonaisrahoitus toteutuu.

Maaseutupalvelut on hakenut maaseutusihteeriä 1.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka on jäänyt avoimeksi maaseutusihteerin eläköitymisen vuoksi. Nyt täytettävän viran tehtävät sijoittuvat osittain Ähtärin alueelle. Kaupunginhallitus päätti valita virkaan agrologi AMK Mari Ylisen.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen edustajiksi nimettiin Petri Juurakko (Marianne Mäkelä) ja Ari Hakola (Kalle Peltokangas).

Kaupunginhallitus käsitteli valtuusto- ja kuntalaisaloitteet ajalta 1.1.-15.9.2021. Aloitteissa esitettiin mm. vammaisten esteettömyyskartoitusta, 14-15 -vuotiaiden kesätyömahdolli-suuksien lisäämistä ja useita tiealoitteita, joista osa kohdistuu ELY:n teihin. Lisäksi aloitteissa esitettiin koronarokotusten keskeyttämistä ja uimahallikuljetuksia Alajärven uimahalliin.

Kaupunginhallitus käsitteli vastauksen arviointikertomukseen ja esittää sen valtuustolle. Huomiota on kiinnitetty mm. viestintään, ruokahävikin torjumiseen sekä latujen hoitovastuisiin ja -kustannuksiin.

Kaupunki on jäsenenä lukuisissa osakeyhtiöissä, osuuskunnissa, säätiöissä ja yhdistyksissä. Näihin määriteltiin yhtiökokousedustajan nimeämiset.

Tuurin alueelta hyväksyttiin maakauppa, jossa myydään 3,9 ha alue metsämaata.


 

JÄTÄ KOMMENTTI