EPSHP | Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa kiihtymisvaiheessa

0
Sairaalanmäki aluetta

Koronavirusta esiintyy edelleen Etelä-Pohjanmaalla. Viimeisen kahden viikon ilmaantuvuus on 44,6 ja tartuntoja on todettu 86. Aluellinen yhteistyöryhmä Nyrkki linjasi kokouksessaan 20.9.2021 Etelä-Pohjanmaan jatkavan kiihtymisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa pysymistä perusteltiin perusterveydenhuollon kovalla kuormituksella, ilmaantuvuuden perusteella, yli 1% koronatestipositiivisuudella ja Suomen alhaisimmalla rokotuskattavuudella.

Menneellä viikolla todettiin 31 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 1509. Tartunnat tulevat nyt enimmäkseen ulkomailta, perhepiiristä , ravintoloista ja työpaikolta.  Positiivisten koronatestien osuus 1,2%.  Joukkoaltistumisia todettiin työpaikoilla, toisen asteen luokassa ja alakoulussa. 74% sairastuneista oli jo karanteenissa. Suurin osa koronatartunnoista todetaan rokottamattomilla ja uuden testausstrategian myötä testimäärät ovat laskeneet.

– Koronarokotuksista on todettua hyötyä, ne suojaavat koronavirukselta, esimerkiksi deltavariantin kohdalla rokotuksen ottaneilla on kymmenkertaisesti vähemmän vakavia tautimuotoja ja kuolemia. Koronarokotus suojaa ihmistä itseään ja hänen lähipiiriään, samalla rokotukset auttavat koko yhteiskuntaa palaamaan ns. normaaliin toimintaan. Kertoo infektioylilääkäri Elina Kärnä.

Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneiden väestössä: 69,4 % on saanut 1. rokotuksen ja 55 % myös 2. rokotuksen. Koko Suomen väestöstä 73,3% on saanut 1. rokotuksen ja 58,6% myös 2. rokotuksen.

Todennäköisesti alueellisista epidemiavaiheista luovutaan kokonaan syksyn aikana. Nyrkki jää odottamaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä toimenpidesuosituksineen ja ns.  hybridistrategian voimaan tuloa. Nyrkki poisti suosituksen liittyen ulkomaille matkustamiseen. Muita muutoksia suosituksiin ei tehty.

Eniten tartuntoja todettiin 10-19 –vuotiailla (26%) ja seuraavaksi eniten 20-29 –vuotiailla (20%) ja 30-39 –vuotiailla (15%) sekä 0-9- vuotiailla (15%). Tällä hetkellä 20-40-vuotiaiden rokotukset editystyvät hitaasti. Rokotuksiin ei ole hakeuduttu yhtä hyvin kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Nyrkki kannustaa varaamaan ajan rokotukseen tai osallistumaan walk in- rokotustilaisuuteen.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä yli 157 000 kappaletta. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen 13,1 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona.  Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 27.9.2021.

Nyrkin suositukset

Aluehallintoviraston määräykset

Ei voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset.

  1. Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

  1. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.

Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.

Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

  1. Muut suositukset

EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta. Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa 30.9.2021 saakka kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.

  1. Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

  1. Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille seuraavissa tilanteissa THL ohjeistuksen mukaisesti:

Aina joukkoliikenteessä.

Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset

Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä

Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä

Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Tapahtumanjärjestäjille suositellaan, että erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on vahva maskisuositus.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI