Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 4.10.2021

Alavus-on-asukkaitaan varten

Kaupunginhallitus valitsi kaupunkikehittämisen kumppaniksi tarjouskilpailun perusteella Wasa Group Oy:n.  Tarkoitus on käynnistää kaupunkikeskustan yleissuunnittelu, jolla ohjataan keskustan muotoutumista tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, tavoitteena elävä ja elinvoimainen keskusta.

(Kaupungilla on tarve kartoittaa ja uudistaa omia toimitilojaan. Sekä virastotilojen että muiden toimitilojen osalta on mietittävä tulevia tarpeita. Isona kysymyksenä on nykyistä, osin hyvinkin huonokuntoista terveyskeskusta korvaavan sote-keskuksen sijoittuminen. Kaupunkikehittäminen edellyttää monialaista asiantuntijatyötä, ja näiden toimivaa yhteen koordinointia.)

Kaupunkikehittämisen asiantuntijatehtäviin kuuluu mm. olemassa olevien tilojen kartoitus, tilatarvearviot, kuulemiset ja sidosryhmäyhteistyö, yleis-, kaava-, liikenne- ja arkkitehtisuunnittelu, kaavoitusta varten tarvittavat selvitykset ja tarvittaessa neuvottelut/ sopimukset kiinteistönomistajien kanssa, ym. vaiheet. Olennaisena pidetään alkuvaiheessa kaupunkilaisten kuulemista. Kaupunkikehittämisen asiantuntijakumppania on haettu kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jonka toteutuksesta on vastannut hankintoihin erikoistunut Dominus Hankinnat Oy.

Aluevaalien 2022 äänestyspaikat vahvistettiin. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat edelleen Kulttuurikeskus ja Töysä-talo, lisäksi järjestetään laitosäänestysmahdollisuus. Varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022 äänestyspaikkoja ovat Alavuden lukio, Elinkeinotalo ja Töysä-talo.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yhteistoimintajaostoon päätettiin esittää jäseneksi Janne Vainionpää .

Kaupunginhallitus sai katsauksen alkuvuodesta 2020 hyväksymiensä viestinnän linjausten toimeenpanoon, ja päätti viedä sen valtuustolle tiedoksi.


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI