Alavuden kaupunginhallitus | Tilinpäätös 0,5 miljoonaa euroa oletettua parempi

0
Alavuden kaupungin keskustaa

Alavuden kaupunginhallituksen päätöksiä 31.3.2022

Kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöksen. Se osoittaa lähes 0,5 miljoonaa euroa ennakoitua parempaa tulosta, vaikka sote-kustannukset olivat vuonna 2021 jopa 2,5 miljoonaa euroa ennakoitua korkeammat. Ilman näitä menoja tulos olisi ollut 1,2 miljoonaa positiivinen.

Nyt tulos on 0,88 miljoonaa alijäämäinen. Tilinpäätöksen myötä ylijäämää on taseessa 19 miljoonaa eli 1699€/asukas, kun lainoja on 4688 €/asukas. Koko konsernin tulos on 515 000 € ylijäämäinen.

Henkilöstöraportti saatiin tiedoksi ja viedään edelleen valtuustolle. Kaupungin palvelujen tuottamiseen käytettiin 531 henkilötyövuotta, ja henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta 2 kuukautta. Eläköitymisikä on ollut 63 vuotta 3 kuukautta. Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstöohjelman vuosille 2022-2025 ohjeellisena noudatettavaksi. Ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstöryhmän kanssa, ja henkilöstöllä on ollut tilaisuus kommentoida sitä .

Etsivän nuorisotyön toiminta ei siirry Kussotesta hyvinvointialueelle, koska se on nuorisolain mukaista toimintaa. Kuusiokuntien kesken on neuvoteltu jatkosta vuoden 2023 alusta. Kaupunginhallitus hyväksyi aiesopimuksen, jonka mukaan Alavuden kaupunki järjestää toimintaa ns. isäntäkuntamallilla 1.1.2023 alkaen. Tehtävän ja henkilöstön siirto valmistellaan talousarviokäsittelyssä päätettäväksi, mikäli kaikki seudun kunnat tekevät vastaavan päätöksen.

Kaupunginhallitus päätti osallistua Leader Kuudestaan CAP27 -kauden kuntarahoituksen korottamiseen, sillä edellytyksellä että kokonaisrahoitus toteutuu.

Kaupunginhallitus täydensi tammikuussa antamiaan vastineita Vaasan hallinto-oikeudelle, koskien kahta valitusasiaa. Kaupunginhallitus esittää täydennetyissä vastineissaan, että ensi sijassa valitus tulisi jättää tutkimatta. Perusteluna on se, että valittajayhtiö on liiketoimintaa harjoittamaton pöytälaatikkoyritys, joka ei ole riittävä peruste kommandiittiyhtiön puhevallalle hallintotuomioistuimessa.

 

 

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI