Soinin HYTE-työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran

0

Soinin kunnanhallitus on nimennyt viime syyskuussa pidetyssä kokouksessaan Soiniin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän (HYTE-työryhmän).

Työryhmään nimettiin kunnan johtoryhmän lisäksi yhtenäiskoulun rehtori, päiväkodinjohtaja, nuoriso-ohjaaja ja hyvinvointikoordinaattori. Lisäksi kunnanhallitus nimesi kunnanhallituksen edustajaksi työryhmään Juha-Pekka Keisalan. Työryhmä on nyt päässyt aloittamaan toimintansa ja kokoontui ensimmäisen kerran 15.3. Työryhmään todettiin tarvittavan tulevaisuudessa myös kirjastonjohtaja.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. HYTE-työryhmän tavoite on tukea hyvinvoinnin edistämistä kokonaisuudessaan ja nostaa hyvinvoinnin näkökulmaa esille kunnan eri toiminnoissa. Hyvinvointi tarkoittaa toimiva arkea ja näin ollen hyvinvoinnin käsite kattaa käytännössä suurimman osan kunnan toiminnasta ja palveluista. Näkyvintä hyvinvointityötä on liikunta-, nuoriso-, ja kulttuurityö yhdessä erilaisten hyvinvointialueen kanssa tehtävien yhteistyötoimien ohella. Myös elintapaohjaus ja liikuntaneuvonta ovat käynnistymässä Soinissa.

Työryhmän ensimmäisessä tapaamisessa tarkasteltiin tämänhetkistä hyvinvointisuunnitelmaa ja vuoden 2022 hyvinvointiraporttia. Hyvinvointisuunnitelma tehdään valtuustokausittain ja työryhmä aloittaa hieman myöhemmin seuraavan hyvinvointisuunnitelman valmistelun.

Tapaamisessa keskusteltiin myös viimeisestä valmistuneesta hyvinvointiraportista ja esimerkiksi koululaisten MOVE-tuloksista, työikäisten liikkumisesta ja liikkumisen edistämisestä. Todettiin, että aktiivisille ja tekeville soinilaisille sattuu hieman enemmän tapaturmia kuin verrokkikunnissa. Toimeentulotukea saavien ja työttömien määrä on pysynyt tasaisena, nuorisotyöttömien määrä on ollut laskussa. Uusi hyvinvointiraportti vuodelta 2023 saadaan valmiiksi tilastojen valmistuttua kevään aikana.

Soinin kunta ja Kuusiolinna Terveys järjestävät yhteisvoimin toukokuussa ikäihmisten Piä itestäs huolta – tapahtuman. Tapahtuma on suunnattu juuri eläköityville sekä jo eläkkeellä oleville ja toteutetaan yhteistyönä kunnan, hyvinvointialueen, Tehhää yhessä-hankkeen ja paikallisten yhdistysten voimin. Tapahtumaan pyritään saamaan tietoiskuja mahdollisimman monesta ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttavasta terveysteemasta. Paikalle saapuu myös paikallisia yhdistyksiä kertomaan omasta toiminnastaan. Käynnissä oleva Tehhää yhessä -hanke etsii mahdollisuuksia tuoda yhteen kökkäväkeä tarvitsevia yhdistyksiä ja mahdollisesti yhdistystoiminnasta kiinnostuneita eläköityviä. Piä itestäs huolta -tapahtuma järjestetään tiistaina 7.5. Soinin yhteistalolla. 

JÄTÄ KOMMENTTI