Alavuden uusi sote-keskushanke etenee

0
Alavuden keskustaa ilmasta

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto päätti 20.11.2023 kokouksessaan sisällyttää Alavuden sote-keskuksen investointiohjelmaansa. Suunnittelutyö jatkuu vielä ensi vuonna niin, että rakentaminen alkaisi vuoden 2025 aikana.

Uusi sote-keskus tulee sijaitsemaan Alavuden keskustassa keskeisellä paikalla Kuulantien varressa, uudessa palvelukorttelissa.

Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki

Alavuden kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki näkee uuden sote-keskuksen merkittävänä kaupunkilaisten palveluita turvaavana hankkeena.

– ”Alavuden kaupunki ottaa tiedon päätöksestä ilahtuneena vastaan. Jo vuonna 2020 silloisen sote-kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin kanssa aloitettu valmistelutyö on näin ollen tulossa ratkaisuunsa. Uusi sote-keskus kokoaa eri osoitteissa hajallaan olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhden katon alle, mikä on asiakkaiden asioinnin ja hyvinvointialueen palveluiden kannalta tehokasta ja toimivaa,” toteaa Heinämäki.

Nykyiset tilat tulossa käyttöikänsä päähän

Nykyisen Kuusiokuntien pääterveyskeskuksen huono kunto on ollut jo pitkään tiedossa.

– ”Viitisen vuotta sitten kun osaston remontointia KuusSoten toimintana suunniteltiin, oli jo tiedossa, että korjauksilla tämän tilan käyttöikää voidaan jatkaa enintään 5-10 vuotta. Muu rakennus onkin sitten huomattavasti huonommassa kunnossa, monilta osin jo tyhjänä,” toteaa KuusSoten hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Lasse Anttila.

Nykyiset tilat ovat huonokuntoiset, osin jo käyttökiellossa eivätkä vastaa nykypäivän vaatimuksiin. Monet toiminnot ovat jo siirtyneet väistötiloihin, hajalleen eri puolille kaupunkia. Terveet, toimivat tilat ovat tärkeitä niin henkilöstön hyvinvoinnin kuin yhdessä toimimisen näkökulmasta. Tulevaisuuden sote-keskus -mallia on hankala toteuttaa nykytiloissa.

Uuden sote-keskuksen vaikutusalue laaja

Alavuden uusi sote-keskus tulee palvelemaan koko Kuusiokuntien aluetta. Kaupunginjohtaja Heinämäki kertoo, että Alavuden kaupungin keskeinen tavoite on turvata palveluiden saatavuus alueen asukkaille.

– ”Kuusiokuntien näkökulmasta 1+7 -mallin mukainen Alavuden sote-keskus on olennaisen tärkeä palvelupiste koko seutukunnalle. Huonokuntoisuuden vuoksi käytöstä poistuva terveyskeskus ja hajanaiset tilat voisivat vähitellen johtaa palvelujen siirtymiseen kauas seutukunnalta”, Heinämäki jatkaa.

Keskusta-alueella jo maanrakennustöitä

Alavuden kaupunki on osaltaan mahdollistamassa sote-keskushankkeen etenemistä käytännön toimilla. Uusi sote-keskus toimintoineen tuo tulevaisuudessa merkittävän määrän kävijöitä Alavuden keskustan alueelle. Kaavoitustyössä onkin kiinnitetty huomiota palvelukorttelin rakentumiseen ja liikennejärjestelyihin sujuvan asioinnin kannalta. Keskuskorttelin asemakaavan lainvoimaisuuden myötä on jo päästy toteuttamaan infran saneerausta.

– ”Kunnallistekniikka on jo useita vuosia odottanut kunnostuksia, joita ei ole kannattanut aloittaa ennen kaavoituksen vahvistumista. Nyt marraskuussa töitä on aloiteltu ja näillä ennakoivilla toimilla tuetaan ja sujuvoitetaan myös hyvinvointialueen rakennustöitä”, selvittää Alavuden kaupungin tekninen johtaja Timo Myllymäki.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI