Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 20.11.

Elinkeinostrategia 2024-2030

Päivitetyssä elinkenostrategiassa on viisi painopistettä. joille on strategiatekstissä tarkemmin eritelty toimenpiteitä:

  1. (Metalli)teollisuuden kehityksen turvaaminen
  2. Urheiluopiston läsnäolon maksimaalinen hyödyntäminen
  3. Yrittäjien toimintaedellytysten kehittäminen ja yrityskentän uudistumisen edesauttaminen
  4. TE-uudistuksen onnistunut toteuttaminen ja yrityspalvelujen yhdistäminen yhden luukun elinvoimakeskukseksi

5.Tiivis yhteydenpito yrittäjäjärjestöihin ja yrityskenttään

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Elinkeinostrategiaksi 2024-2030.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi oli asiantuntijana kunnanhallituksen kuultavana tämän asian käsittelyn aluksi.

Kulttuuristrategia 2023-2025 – Kulttuuri osana kaikkien arkea

Valmistelija Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen

Kuortaneelle on laadittu kulttuuristrategia Etelä-Pohjanmaan maakuntaa koskevan kulttuuristrategian keskeisen tavoitteen pohjalta. Nykyinen kulttuuristrategia on laadittu ajalle 2018–2021, mutta korona-ajan rajoittaessa voimakkaasti toimintaa aloitettiin strategian päivitys syksyllä 2022.

Strategiatyön pohjaksi toteutettiin kulttuurikysely sekä paperisessa että, sähköisessä muodossa vuodenvaihteessa 2022–2023, käytiin läpi Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia, järjestettiin kahdet kulttuurin iltakahvit sekä peilattiin strategialuonnosta Kuortaneen kuntastrategiaan. Lisäksi kunnan järjestämän asukastyytyväisyyskyselyn vastauksia ja Kuortaneen Kuhinoilla saatuja toiveita ja palautetta on hyödynnetty strategiaa luonnosteltaessa. Uudessa kulttuuristrategialuonnoksessa visiona on tuoda kulttuuri osaksi kaikkien arkea ja tarjota laadukkaat kysyntää vastaavat ja monipuoliset kulttuuripalvelut. Lisäksi kulttuurin näkyvyyttä kunnan toiminnassa halutaan lisätä. Arvoina ovat sujuvuus, vastuullisuus, avoimuus, tasavertaisuus ja monipuolisuus. Tavoitteina on yhteistyössä tekeminen, yhteisöllisyyden lisääminen, innostavan ja toivottavan kulttuuritoiminnan tarjoaminen ja paikallisuuden ja paikallisten toimijoiden esiintuominen. Strategian tavoitteisiin tähdätään perustamalla asukasraati, ideoimalla yhdessä ja kehittämällä viestintää. Vapaa-aikapalveluiden toiminnan työkaluksi koostetaan suuntaa antava vuosikello.

Kulttuuristrategian aikajänteeksi on määritelty 2023–2025.

Päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kulttuuristrategialuonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Kunnanjohtaja 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kulttuuristrategiaksi 2023-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 -2026

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman luonnoksen käsittelyä

2) antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämisohjelman hankehaku

Valmistelija Liikuntasihteeri Liisa Reinola

Traficomin valtionavustushaku vuodelle 2024 kuntien kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseen on auki. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman on tarkoitus olla apuväline kunnan pitkäjänteisessä ja suunnitelmallisessa kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämistyössä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimisesta on maininta Liikuntastrategiassa ja se linkittyy myös Kuntastrategian kohtiin Liikkumisen mahdollisuuksien kehittäminen sekä kunnan arvoihin. Edistämisohjelma on tärkeä asiakirja, kun uusia teitä, pyöräteitä tai kävelyreittejä suunnitellaan ja asiasta on tehty myös kuntalaisaloitteita, sekä saatu asukastoiveita paremmista pyöräilyn fasiliteeteista. Pyöräilyn ja kävelyn mahdollistaminen on myös osa kestävää kehitystä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman hankerahaa on mahdollista hakea Traficomilta 30.11. mennessä. Tänä vuonna liikuntasihteeri Liisa Reinola tekee hankehakemuksen, sekä kustannusarvion viime vuoden hakemusta hyödyntäen. Itse hankkeen työstämisessä on mahdollista hyödyntää konsulttifirmaa, joiden kartoitus on käynnissä.

Avustusta voidaan myöntää valtionavustusasetuksen mukaisesti enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus on harkinnanvarainen ja myönnettävän avustuksen määrä voi olla haettua alempi.

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu Traficomin valtionavustushakuun vuodelle 2024 koskien Kävelyn ja pyöräilyliikenteen edistämisohjelman laatimista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Sopimus tietojärjestelmien ja tietoaineistojen hallinnasta sekä säilyttämisestä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1) hyväksyy sopimusluonnoksen sopimukseksi tietojärjestelmien ja tietoaineistojen hallinnasta ja säilyttämisestä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kuortaneen kunnan välillä

2) valtuuttaa järjestelmäasiantuntijan tekemään sopimuksen liitteisiin liittyen mahdolliset tarvittavat tarkennukset yhdessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lausunto asetusluonnoksesta asukasvalinnan tulorajoista valtion tukemissa vuokra-asunnoissa

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus antaa Kuortaneen kunnan puolesta lausunnon asetusluonnoksesta asukasvalinnan tulorajoista valtion tukemissa vuokra-asunnoissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Vaalien ulkomainonta vuoden 2024 presidentinvaaleissa

Vuoden 2024 presidentinvaalien ennakkoäänestys toimitetaan 17.1.– 23.1.2024.

Varsinainen vaalipäivä on 28.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 31.1.- 6.2.2024 ja varsinainen vaalipäivä on 11.2.2024.

 Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta pystyttää vaalimainostelineet Keskustien ja kunnan parkkipaikan väliselle alueelle 10.1.2024 aloitettavaa ulkomainontaa varten. Kaikille ehdokkaita asettaneille puolueille jaetaan yksi julistepaikka ehdokaslistojen yhdistelmän järjestyksen mukaan vasemmalta oikealle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kunnanviraston pitäminen suljettuna joulun aikaan

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 27.-29.12.2023

Lisäksi kunnanhallitus päättää edellyttää, että henkilökunnan vuosilomapäiviä keskitetään edellä mainituille päiville mahdollisimman paljon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI