Asteroid and Impactite Research Academy – uusi kansainvälinen tutkimuskeskittymä Järviseudulle

0

Heikki Mäkipää/J-Pnews
LAPPAJÄRVI

Lappajärven, Vimpelin ja Evijärven kunnan ainutlaatuinen luonto, kraatterijärvi ja metsät, puhdas ilma, monipuoliset aktiviteetit, luonnon antimet, aidot elämykset sekä kohtaamiset paikallisten ihmisten kanssa ovat matkailijoiden pääasiallisin syy haluta viettää lomaa alueella, josta käytetään yhteistä aluetta kokoavaa nimeä Kraatterijärven Geopark.

Kraatterijärven Geopark alue on jokaisen luonnosta kiinnostuneen unelma. Jo nyt alue tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuksia omatoimisesti tehdä havaintoja ainutlaatuisesta ympäristöstä.

Palvellakseen alueen yritystoimintaa ja sitä kautta aluetalouden kehittymistä, tulee kehittämistyön astua uudelle tasolle. Alueen infrastruktuuri on rakennettava niin, että alueen oppilaitokset ja yritykset voivat hyödyntää omaleimaista perintöä. Se tarkoittaa alueelle kehitettäväksi sellaista palvelukonseptia, jossa ulkopuoliset pääsevät ohjatusti tutustumaan harvinaisuuksiin ja niin halutessaan osallistumaan paikalliseen tutkimustyöhön vastikkeellisena palveluna. Yhdistämällä alueella jo oleva keskeinen osaaminen uudella tavalla ja lisäämällä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välille on Geoparkin alueelle (Lappajärvelle, Vimpeliin ja Evijärvelle) perustettu kansainväliset mitat täyttävä asteroidi- ja impaktiittitutkimuksen keskittymä – Asteroid and Impactite Research Academy.

Yhteistyötä tiivistetään entisestään sidosryhmien, kuten Suomen ympäristökeskuksen, Geologisentutkimuskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston välillä. Lisäksi Asteroid and Impactite Research Academy tulee toimimaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa niiden yritysten kanssa, joilla on kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan tavoitteita. Tämä lisää tieteenalan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä houkuttelee uusia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia. Näin alueelle saadaan aikaan keskittymä, joka varmasti kiinnostaisi laajoja ryhmiä myös kansainvälisesti: koululaiset, opiskelijat, ammattitutkijat ja alan harrastajat.

Säätiöltä tutkimusakatemian taloudellinen perusta

Tutkimuskeskuksen taustaorganisaatioksi perustetaan Asteroid and Impactite Research Foundation, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lasten sekä nuorten luonnontieteiden ja teknologian perusteiden tuntemista sekä opiskelua ja harrastuneisuutta kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä kansallisen että kansainvälisen verkostoitumisen kautta sekä johtaa tutkimuskeskuksessa harjoitettavaa tieteellistä toimintaa ja johtaa tutkimuskeskuksen turisteille ja muille vierailijoille tarkoitettua toimintaa.

Merkittävän osan Säätiön taloudesta muodostaa keskukselle myönnettävät lahjoitukset. Sitä varten avataan erityinen lahjoitustili yksityisille ja yhteisöille.

Tutkimusakatemian infrastruktuuri

Asteroid and Impactite Research Academy muodostuu kolmesta erillisestä yksiköstä, joiden sijainti on Vimpelin, Lappajärven ja Evijärven alueella. Vimpelissä toimii Asteroid Observation and Research Center, joka muodostuu Lakeharjun laelle rakennettavasta yksiköstä. Siellä asteroideja seurataan ja tehdään perustavanlaatuista tutkimusta, joka sopii niin alan harrastajille kuin ammattilaisille. Lentoratoja seuraamalla voidaan saada tuloksia mm. asteroidin Maahan törmäysnopeudesta ja kulmasta millä se lähestyy Maan ilmakehää. Myös asteroidin koosta voidaan saada arvioita. Yksi mielenkiintoisimmista tutkimuskohteista on Vimpelin Lakeharjulle sijoitettavat avaruuspölyn kokoojat, jotka yön aikana keräävät avaruudesta Maan pinnalle saapuneet meteoriittien kappaleet. Lappajärven keskuksessa ne tutkitaan ja vierailijat saavat niistä ainutlaatuisia muistoja mukaansa. Tässä apuna voisi olla Ilmatieteen laitoksen säätutka, joka mahdollistaisi jatkuvan ajantasaisen tiedon saamisen ilman koostumuksen muutoksista.

Lappajärven meteoriittikeskuksesta käytetään nimeä Impactite Research Center. Keskus keskittyy havainnoimaan ja tutkimiaan enemmänkin meteoriittitörmäyksen vaikutuksesta syntyneitä, ilmiöitä, kiviä ja kraattereita. Lappajärven Impactite Research Centerissä tutkimuskohteena ovat eri puolilta maailmaa saadut impaktiittikivet niistä tehtyjen ohuthieiden valossa. Niitä vertaamalla Lappajärven kärnäiittiin ja sueviittiin vierailija saa uudenlaisen käsityksen kivien synnystä. Kurkistuksen todelliseen tutkimukseen saa jo hieman lähemmällä tarkastelulla keskuksessa oleviin n. 20.000 NASA:n suurikokoisiin luotainten ottamiin kuviin lähinnä Kuusta.

Evijärvellä Taivastelijat ry:n omistama observatorio on oleellisin osa avaruuteen liittyvässä tutkimuksessa. Evijärvi Observatory:ssä tutkimuskohteena on aurinkokunta ja lähiavaruus. Oman aurinkokuntamme planeetat muodostavat kiehtovan kokonaisuuden, jonka ymmärtämisessä observatoriossa oleva laitteisto antaa hyvät mahdollisuudet. Observatorio toimii koulutuskeskuksena yhteistyössä Helsingin yliopiston ja URSA:n kanssa tarjoten koulutuspaikan alan opiskelijoille sekä myös alan harrastajille. Maksavat asiakkaat takaavat observatorion jatkuvan kehittymisen.

Asteroid and Impactite Bulletin

Tutkijoille ja alan opiskelijoille on ensiarvoisen tärkeää saada tutkimustulokset julkaistua. Tätä varten tutkimuskeskuksessa on oma raportti -julkaisusarja, jossa projektinomaisten hankkeiden tulokset voidaan julkaista. Tästä julkaisusarjasta vastaa keskuksen johtaja.

Parhaat tutkimustulokset ja raportit pääsevät Asteroid and Impactite Bulletiiniin, joka on vertaisarvioinnin kautta hyväksyttyjen tutkimusten kerran vuodessa ilmestyvä kirjanen. Sisällön päätoimittajana on keskuksen johtaja ja vertaisarvioinnin suorittaa kansainvälinen tutkijaryhmä.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina ovat Geopark-alueen yritykset ja kunnat, keskukselle läheisten alojen yhdistykset, suomalaiset yliopistot ja kansainväliset tutkimuslaitokset.

Toiminta

Asteroid and Impactite Research Academyn toiminta aloitetaan heti verkostomaisella konseptilla kokoamalla eri kohderyhmille sopivia muutamasta tunnista viikkoon kestäviä tutkimusaiheita. Ne ovat rakenteeltaan sellaisia, että niihin voi osallistua ilman sen syvempää tutkijataustaa. Kuhunkin aihioon liittyy opetus, joka antaa osallistujille sellaista tietoa, jota ei joka päivä itse tule ajatelleeksi.

Tutkimusaihiot ja niihin kuuluva opetus sopivat toiminnan alkuvaiheessa erityisen hyvin esim. Tyky/Tyhy toimintaan, koululaisryhmille, eläkeläisryhmille, yrityksille ja alan harrastelijaryhmille. Jatkossa Academy voi palvella paremmin myös yksittäisiä matkailijoita tai tutkijoita.


 

JÄTÄ KOMMENTTI