EPSHP | Etelä-Pohjanmaalla 13 omikron koronatartuntaa

0
Sairaalanmäki ilmakuva

Etelä-Pohjanmaalla 13 omikron-virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – Nyrkki esittää rajoitusten tiukentamista

20.12.2021 kokoontunut Nyrkki totesi Etelä-Pohjanmaan jatkavan koronapandemian leviämisalueena. Tartuntojen määrä on nousussa.

Nyrkki esittää aluehallintovirastolle, että se harkitsisi kokoontumisrajoitusten kiristämistä enintään 20 henkilöön.

Nyrkki päätti jatkaa etätyösuositustaan 31.1.2022 saakka.

 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin menneellä viikolla 184 uutta koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 153. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 3268.

14 vuorokauden ilmaantuvuus on edelleen varsin korkealla 174,6 / 100 000 asukasta. Etenkin 7 vuorokauden ilmaantuvuus on kivunnut korkealle ollen nyt 95,3 / 100 000 asukasta.

Koronapositiiviseksi osoittautuneita tulee ilmi kaikissa ikäryhmissä. Sairastuneita on etenkin lasten (0–9-vuotiaat) sekä nuorten (10–19-vuotiaat) ikäryhmissä. Yli 80-vuotiaiden ikäryhmässä tartuntoja todetaan tällä hetkellä onneksi harvakseltaan.

Alueellamme on tällä hetkellä yhteensä 13 omikron-muunnoksen aiheuttamaa tartuntaa (sekvensoinnilla vahvistettuja sekä näiden jatkotartuntoja).

Viime viikon tartunnoista edelleen suurin osa (54 %) oli perhepiirin tartuntoja. Lisäksi tartuntoja on tullut koulusta sekä jonkin verran kavereilta, sukulaisilta tai tuttavilta. Epäselväksi jääneiden tartunnanlähteiden osuus oli 13 %.

Positiivisten koronatestien osuus oli 4,6 %.

Sairastuneista 52 % on ollut karanteenissa tartunnan tullessa ilmi. Näin ollen tartunnanjäljityksen voidaan edelleen katsoa toimivan varsin hyvin. Alueellamme on todettu joukkoaltistumisia muun muassa kouluissa.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 4 koronapotilasta. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 3 koronapotilasta.

Viime viikolla myös Etelä-Pohjanmaalla ylitettiin 80 %:n raja rokotuskattavuudessa koronarokotteen 2. annoksen osalta.

14 eteläpohjalaista kuntaa on ylittänyt 2. annosten osalta 80 %:n rokotuskattavuuden.

Kaikissa kunnissa rokotuskattavuusluvut ovat nousseet. Monin paikoin on toteutettu ajanvarauksettomia walk in -rokotustapahtumia, joissa väkeä on käynyt runsaasti etenkin 3. annoksilla.

Koko Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaiden osalta: 85,2 % on saanut 1. rokotuksen ja 80,8 % myös 2. rokotuksen.  3. rokotusannoksen on saanut 20,0 % alueen yli 12-vuotiaista.

Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 87,6 % on saanut 1. rokotuksen ja 83,3 % myös 2. rokotuksen. 3. rokotusannoksen on saanut 15,0 % yli 12-vuotiaista.

Viime viikolla otettiin yhteensä 3840 covid-19-näytettä, viive näytteenotosta tuloksen valmistumiseen on keskimäärin 18,1 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona   

Aluehallintoviraston määräykset:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle.

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Määräys on voimassa ajalla 6.12.2021–5.1.2022.

 Nyrkki esittää, että aluehallintovirasto harkitsisi kokoontumisrajoituksen tiukentamista kieltämällä koko alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Nyrkin suositukset

 Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia tulee järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti. Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Suositukset koulujen ja oppilaitosten joulu- ja valmistujaisjuhliin

Tämänhetkisen Covid-19-tilannekuvan valossa Nyrkki suosittelee seuraavaa:

Opetuksenjärjestäjä linjaa tulevien juhlien järjestämisen kunta-/oppilaitoskohtaisesti hyödyntäen kokemuksia erilaisista juhlien järjestämistavoista, kuten muun muassa ulkoilmatilaisuudet, hybriditilaisuudet, etäyhteyksillä järjestettävät tilaisuudet, isoissa tiloissa järjestettävät tilaisuudet sekä luokkakohtaiset tilaisuudet.

Juhlaa järjestettäessä tulee huomioida aluehallintoviraston antamat määräykset sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskien.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Ryhmäliikuntaa,  ottelu- ja kilpailutoimintaa sekä muuta ryhmäharrastustoimintaa suositellaan toteutettavaksi terveysturvallisin käytännöin lähikontakteja välttäen.

Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

On tärkeää, että harrastustoimintaan osallistutaan vain oireettomana. Toiminnassa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

Etätyösuositus

Etätyösuositusta jatketaan 31.1.2022 saakka.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

Maskisuositus

Alueen epidemiologisen tilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä sekä rokottamattomille että rokotetuille 12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:

  • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI