EPSHP | Etelä-Pohjanmaan alueellisen Koronanyrkin kokous 5.7. – epidemia ei ole suinkaan ohi – jälleen useita altistumisia!

0
Sairaalanmäki aluetta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa epidemian perustasolla, mutta tilanne lähestyy kiihtymisvaihetta, altustumisia on useita. Nyrkki kiinnittää huomiota siihen, että tautitilanne Etelä-Pohjanmaalla ei ole ohi ja painottaa suositusten noudattamisen tärkeyttä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todettiin menneellä viikolla 25 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on 920. Suurin osa tartunnoista on tullut pääosin ulkomailta ja näistä on aiheutunut jatkotartuntoja ystävä- sekä perhepiirissä ja muiden sosiaalisten kontaktien kautta.

Nyrkki kehottaa kaikkia ulkomailla matkustaneita hakeutumaan koronavirustesteihin THL onjeistuksen mukaisesti matalalla kynnyksellä ja ennen testituloksia välttämään lähikontakteja.

Maakunnan iäkkäällä väestöllä on jo varsin hyvä kahden rokotteen rokotuskattavuus, mutta nuoremmissa ikäryhmissä rokotuskattavuus on Suomen keskiarvoa alempi. Etelä-Pohjanmaalla kaikki yli 16- vuotiaat voivat varata koronarokotusajan. Kuntayhtymien / terveyskeskusten sivuilta löytyy tarkemmat tiedot ajanvarauksesta.

Nyrkki kannustaa ottamaan koronarokotuksen.

Koronavirusrokotteet vievät kohti normaalimpaa elämää ja tarjoavat tehokasta suojaa koronavirustautia ja erityisesti sen vakavia muotoja vastaan.

Kesätapahtumia järjestetään varsin aktiivisesti. Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa ko. kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.

Viime viikolta ei ole epäselviä tartuntaketjuja. Karanteeniin asetettiin yli 200 henkilöä.
Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 42 tartuntaa (ilmaantuvuus 21,8/100 000 asukasta).

Sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita.

COVID-19 -näytteitä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä otettu tähän mennessä kaikkiaan 122207 kpl. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä viikon sisällä oli 1,0 %.

Seuraava alueellisen työryhmän Nyrkin kokous maanantaina 12.7.2021.

Nyrkin suositukset

Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti turvavälit ja muut turvaohjeet huomioiden. Tilaisuuksissa käytetään maskeja ja ulkotilojen käyttöä suositellaan. Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista voi porrastaa ja vieraiden tulo- ja lähtöajoista voi pitää vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Aikuisten ulkoharrastukset ovat mahdollisia. Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvavälejä, pystytään noudattamaan.

Lapset ja nuoret: Voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

Lasten ja nuorten leiritoiminta
Paikallisiin terveysviranomaisiin tulee olla yhteydessä leiritoiminnan terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.
Leirille voi osallistua vain oireettomana.
Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa pienryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa.

Vierailut sairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Maskisuositus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa (THL:n perussuosituksen mukaisesti):

Joukkoliikenteessä.
Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella

Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella

Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä
Kasvomaskia on hyvä käyttää lisäksi aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, tai sisätiloissa silloin kun paikalla on runsaasti ihmisiä

Terveysturvalliset kesätapahtumat
Tapahtumajärjestäjille suositellaan yhteydenottoa kunnan tartuntatautiviranomaisiin terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseksi.
Tapahtumia suunnitellessa tulee huomioida kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien sekä tilojen käytön edellytyksistä.
Paikalliset ja alueelliset tartuntataudeista vastaavat viranomaiset voivat tartuntatautilain mukaisesti avustaa tilannekohtaisten ohjeiden laatimisessa.
Kunnilla on velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien terveysturvallisuutta perustasonkin alueella tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a pykälien mukaisesti.

Muut Nyrkin suositukset:

Suositellaan välttämään tarpeetonta ulkomaille matkustamista. Mikäli kuitenkin ulkomaanmatkoja tehdään, huomaathan, että sinun tulee rajalla tehdyn koronatestin lisäksi mennä myös toiseen koronatestiin aikaisintaan 72 tuntia sen jälkeen, kun olet saapunut maahan ellei sinulla ole todistusta saaduista 2 rokoteannoksesta tai 6 kk sisään sairastetusta koronavirusinfektioista tai koronavirusinfektion jälkeen saadusta yhdestä koronarokotteesta. Sinun tulee noudattaa omaehtoista karanteenia toiseen testitulokseen saakka. Testeissä käyminen on erityisen tärkeää silloin, jos sinulla on oireita, vaikka olisit saanut yhden tai kaksi koronarokoteannosta.
Kotimaan matkailussa suositellaan välttämään matkustamista kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleviin maakuntiin.
EPSHP sairaanhoitopiirissä noudatetaan kansallista hallituksen etätyösuositusta.

Korona Nyrkin kokouksen osallistujat olivat 5.7.2021:

Tero Järvinen, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP, puheenjohtaja
Elina Kärnä, infektioylilääkäri, EPSHP
Kirsi Juvila, johtajaylilääkäri, EPSHP
Raimo Jokisalo, osastonylilääkäri, EPSHP
Riikka Ala-Karvia, osastonylilääkäri, EPSHP
Minna Timonen, johtava ylilääkäri, JIK (kutsuttu asiantuntija)
Tiina Perä, johtava ylilääkäri, Seinäjoki
Miia Kaartinen, aluehallintoylilääkäri, AVI
Eero Poukka, asiantuntijalääkäri, THL
Mika Soininen, ylijohtaja, ELY
Pertti Kinnunen, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Anna Savolainen, vs. tiedottaja, EPSHP, kokouksen sihteeri


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI