EPSHP | Sairaanhoitopiiri jatkaa leviämisalueena – Menneellä viikolla todettiin 116 uutta koronavirustartuntaa.

0

15.11.2021 kokoontunut Nyrkki totesi covid-19-tilanteen jatkuvan Etelä-Pohjanmaalla samankaltaisena kuin edellisviikoilla.

Uudistetun hybridistrategian myötä luovutaan alueellisista epidemiologisista vaihekuvauksista. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaalla täyttyvät valtakunnallisesti määritellyt leviämisalueen tunnusmerkit, joita ovat muun muassa rokotuskattavuus, sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitus, positiivisten koronanäytteiden osuus, joukkoaltistumistilanteet sekä tartuntojen tapaussumma, eli ilmaantuvuus per 100 000 asukasta.

Näin ollen aiemmat leviämisvaiheen ravintolarajoitukset säilyvät ennallaan.
Nyrkin etätyösuositus on voimassa alueellamme 30.11.2021 saakka.

Menneellä viikolla todettiin 116 uutta koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 134. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 2409. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on hieman laskenut ollen nyt 130 / 100 000 asukasta.
Tartunnoista yli puolet (55 %) on perhepiirin tartuntoja. Lisäksi tartuntoja on tullut yksityisjuhlista sekä työpaikalta, koulusta, harrastuksista tai muista sosiaalisista kontakteista. Epäselväksi jääneiden tartunnanlähteiden osuus on noussut ollen nyt 18 %.
Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 8 koronapotilasta. Terveyskeskuksen vuodeosastoilla on 3 koronapotilasta.
Positiivisten koronatestien osuus on laskenut pikku hiljaa ja on nyt 3,4 %.
Sairastuneista 59 % oli jo karanteenissa tartunnan tullessa ilmi.

Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus koko väestöstä: 72,8 % on saanut 1. rokotuksen ja 67,9 % myös 2. rokotuksen. Koko Suomessa koko väestöstä 75,8 % on saanut 1. rokotuksen ja 70,9 % myös 2. rokotuksen.
Viime viikolla otettiin yhteensä 3468 covid-19-näytettä, keskimäärin 435 näytettä per päivä. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen on 15,9 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa
· 1) on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja, tai
· 2) on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.
Määräys on voimassa ajalla 15.11. – 5.12.2021.
Yleisötilaisuuksien järjestämisessä otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset.

Nyrkin suositukset

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksia tulee järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti. Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.
Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Suositukset koulujen ja oppilaitosten joulu- ja valmistujaisjuhliin Tämänhetkisen Covid-19-tilannekuvan valossa Nyrkki suosittelee seuraavaa:
Opetuksenjärjestäjä linjaa tulevien juhlien järjestämisen kunta-/oppilaitoskohtaisesti hyödyntäen kokemuksia erilaisista juhlien järjestämistavoista, kuten muun muassa ulkoilmatilaisuudet, hybriditilaisuudet, etäyhteyksillä järjestettävät tilaisuudet, isoissa tiloissa järjestettävät tilaisuudet sekä luokkakohtaiset tilaisuudet.
Juhlaa järjestettäessä tulee huomioida aluehallintoviraston antamat määräykset sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskien.

Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet
Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:
Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.
Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.
Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.
On tärkeää, että harrastustoimintaan osallistutaan vain oireettomana. Toiminnassa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

Etätyösuositus
Etätyösuositus on voimassa alueella 30.11.2021 saakka.
Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä.

Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.
Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.
Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

Maskisuositus
– Alueen huolestuttavan epidemiologisen tilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:
– Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
– Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
– Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
– Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
– Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
– Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
– Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

Seuraava alueellisen yhteistyöryhmä Nyrkin kokous järjestetään maanantaina 22.11.2021


 

JÄTÄ KOMMENTTI