Virtain vuoden 2022 talousarvio läpi yhdellä tekstilisäyksellä – Nallelan kosteikkoalueen rakentaminen toteutetaan jo ensi vuonna

0
Nallelan peltoalueelle ollaan rakentamassa uutta kaava-aluetta. (JR)

Jarkko Ruohola / J-Pnews
VIRRAT

Virtain kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana (15.11.) lyhyen kokoustauon ja yhteisneuvotteluista saadun ratkaisun jälkeen pienen tekstilisäyksen vuoden 2022 talousarviokirjaan. Asia koski investointeihin kuuluvan Nallelan uuden kaava-alueen rakentamista, johon on varattu ensi vuodeksi 400.000 euroa sisältäen myös kosteikkoalueen vuonna 2023.

Valtuuston yksimielisesti hyväksymä lisäys  kirjattiin talouskirjan sivulle 88  niin, että ”Nallelan uuden kaava-alueen yhteyteen lisätty kosteikon tilanne selvitetään ja toteutetaan vuoden 2022 aikana pohjavesialueen turvaamiseksi. Selvitetään myös tulorahoitus hankkeelle”. Tehty lisäys  ei vaikuta investointeihin  varattuihin määrärahoihin. Erityisesti kosteikkorakentamisen kiirehtimistä, asian tärkeyttä pohjaveden turvaamiseksi ja muidenkin haittojen estämiseksi toivat esiin alan asiantuntemuksellaan valtuutetut Katja Kotalampi (vas.) ja Pauli Kotalampi (vas.)

Elinvoimaisuutta

Vuoden 2022 talousarviokäsittelyn aluksi kuultiin perinteisen tapaan kaupunginjohtajan alustus talousarviosta. Kaupunginjohtaja Henna Viitanen korosti elinvoiman kehittämistä ensi vuoden taloudessa.

Virtain kaupunginjohtaja Henna Viitanen. (J.Ruohola)

– Meidän tulee edelleen kehittää vetovoimatekijöitä, joiden avulla saadaan houkuteltua työikäistä väestöä kaupunkiimme. Tähän on pyritty vaikuttamaan muun muassa kaupunginvaltuuston vuonna 2020
hyväksymän elinvoimapaketin avulla, jota jatketaan myös yhä ensi vuonna. Elinvoimapaketti sisältää 4000 euron vauvarahan, korkeakoulutuen, opiskelijoiden ilmaisen asumisen ja uusien työntekijöiden vuokrahuojennuksen. Elinvoimapaketin sisältöä on myös tarkoitus tarkastella ja kehittää edelleen aktiivisesti eri tilastoryhmien palautteen mukaan. Myös kuntamarkkinointiin satsataan. Piakkoin saadaan myyntiin omarantaisia  omakotitalotontteja , listasi vetovoimatekijöitä Henna Viitanen.

Talous kunnossa

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen oli tyytyväinen kaupungin talouden tilaan. – Kaupungimme talous on edelleen tasapainossa, huolimatta viime vuosien merkittävistä investoinneista ja niiden johdosta kasvaneesta lainamäärästä. Tulevaisuuden rahoituspohjan ollessa yhä avoinna, on talousarviossa pyritty pitämään investointitaso maltillisena, ettei lainamäärä kasvaisi nykytasosta. Erityisesti teknisten palveluiden lautakunta on tehnyt tarkkaa pohdintaa investointien kiireellisyydestä ja vaikuttavuudesta ja tehnyt esityksen tiettyjen investointien siirtämisestä vuodelta 2022 vuodelle 2023. Investointeihin on toki mahdollista tehdä muutoksia talousarviovuoden aikanakin valtuuston päätöksella, mikäli pakottavia investointitarpaeita tulee esiin. Investointien nettomenot ovat 2,8 mil. euroa, joka on huomattavasti viime vuosia alhaisempi. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde on Nallelan uuden kaava-alueen rakentamisen aloittaminen. Koko hankkeen kustannusarvio on 680,000 euroa, josta 400.000 euroa on budjetoitu ensi vuodelle.Kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta on tärkeää, että saamme tarjolle niin teollisuuden kuin kaupanalan valmiita tontteja. Aluetta tullaan rakentamaan vaiheittain tulevina vuosina.

Nallelan uuden kaava-alueen rakentamiseen liitetyn kosteikon rakentamista aikaistettiin jo vuodelle 2022 (JR)

Osallistuva budjetointi

Kaupunginjohtaja Henna Viitanen heitti lopuksi, että osallistuvan budjetoinnin kehittämisen kokeilu aloitettaisiin ensi vuonna.

– Kokeilu aloitetaan pienellä määrarahalla. Siinä kaupungin asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tarkempi toimintamalli päätetään myöhemmin, mutta olkaa kuulolla , kehotti tarkkaavaisuuteen Henna Viitanen.

Talousjohtaja oto hallintojohtaja Kaisa Jaatinen esiti lyhyen, selkeän ja tiivistetyn selonteon ensi vuoden talousarviosta valtuuteluille. Tämän jälkeen käynnistyivät suuruusjärjestyksessä valtuustorymien ryhmäpuheenvuorot vuoden 2022 talousarviosta.

Ryhmäpuheenvuorot

Johanna Saarinen (kesk.) kertoi, että talousarviossa on paljon hyvää.

– Veroprosentit pysyvät ennallaan. Kuntalaisten kannalta on tärkeää, että  palvelut säilyvät kutakuinkin entisellä tasolla. Jos oikein tarkkaan lukee budjettikirjaa, pientä parannusta on tulossa kirjaston palveluihin ja nuorisotyöhön. Meillä on ensi vuonna  siinä suhteessa hyvä tilanne, ettei meillä ole käytössä yhtään väistötilaa. Koulutyö on alkanut hyvissä, uusissa tiloissa. Väistötilojen poistuminen on tietenkin nuorten etu ja näkyy se myös taloudessa, että on voitu hylätä nuo väistötilat, jotka ovat olleet meillä käytössä monta vuotta.

Saarinen kantoi nyös huolta työvoiman saannista.

– Syyskuussa  Virroilla oli 93 avointa työpaikkaa. Myös kaupungin huolena on saada ammattitaitoista työvoimaa niin virtolaisille yrityksille kuin kaupungin omiin tehtäviin. Tärkeää on, että meidän asumisen mahdollisuuksia kohennetaan. Rantakeiturin jatkeen myötä tulee myyntiin omakotitalotontteja. Suunnitteilla on myöskin kaupungin asuntojen siirto hallinnollisesti Virtain  Vuokrataloille. Tältä toimenpiteeltä odotetaan synergiaa ja toivotaan, että jatkossa päästään päivittämään asuntokanta, mitä meillä on hallinnassamme ja saada niistä  vetovoimaisempia, toivoi Johanna Saarinen.

Valtuutettu Sanna Kangas (Virtain Valtti) antoi kiitoksen siitä, että Virtain taloudellinen tilanne on haasteista huolimatta on edelleen hyvä.

– Tulevaisuuden haasteista huolimatta on hyvä asia, ettei veroprosentteihin kosketa ja ne pysyvät ennallaan.

Kangas näki huolta väestön ikääntymisestä Virroilla.

– Tämä kehitys vaikuttaa huoltosuhteeseen. Täten onkin äärimmäisen tärkeää kehittää Virtain vetovoimatekijöitä, jotta saamme muuttamaan tänne työikäistä väestöä. Me tarvitsemme tänne lisää yrittäjyyttä kuin työntekijöitä olemassa oleviin yrityksiin kuin myös kaupungille. Tämä takaa kaupungin verotulot ja taloudellisen menestymisen. Kehityksen edellytyksenä on myös investoinnit. Nostan esille Nallelan uuden kaava-aluehankkeen. Monesti on tullut vastaan se asia, että ei ole olut tarjolla sopivaa tonttia, toimitilaa tai paikkaa. Toivotaan, että Nallelan alue olisi yksi ratkaisu tähän ongelmaan, oli Sanna Kankaan toivomus.

Virtain kaupunginvaltuuston enemmistö oli saapunut paikalle valtuustosaliin käsittelemään vuoden 2022 talousarviota. Osa valtuutetuista hoiti kokouksen Teamsin välityksellä. (JR)

Valtuutettu Mikko  Hänninen (sd.) näki myös positiivistä kehitystä talousarviossa.

– Vaikka lasten päivähoidon menot kasvavat, meillä on muuttanut useita lapsiperheitä ja vanhemmille taas riittää töitä.
Uuden yhtenäiskoulun myötä olemme päässeet eroon kalleista väistötiloista. Toisen asteen koulutuksen kiinteistöjen tuleva käyttö ja kunnostus vaatii meiltä nopeaa suunnittelua ja aloitteellisuutta Tampereen suuntaan. Erilaisille korjausinvestoinneille olisi kova tarve, jottei kunnallistekniikan huono kunto johtaisi uusiin vaurioihin ja suurempiin korjauskustannuksiin, peräänkuulutti Hänninen.

Valtuutettu Pirjo Ala-Kaarre (ps.) kiitteli, että 6500 asukkaan Virrat on tehnyt hyvää työtä.

– Verotuloennuste on kehittynyt suotuisasti ja tulossa on 1,6 milj. ylijäämäinen tilinpäätös. On hyvää, ettei veroprosenteille ole korotuspaineita. Tästä saamme myös lausua kiitoksen kaikille Virtain yrityksille yhteisöveroina saaduista tuloista yhteiseen kassaamme. Kiitos, että somemarkkinointi ja internet näkyvyys ovat hyvällä tolalla. Virrat on hyvässä kunnossa, houkutteleva paikkakunta ja meillä on hyvät eväät houkutella ihmisiä tänne asumaan.

– Sivistyslautakunnan ylitys varhaiskasvatukseen on mielestäni älyttömän hyvä ongelma. Se ei ole ongelma ollenkaan. On loistavaa, että meidän lapsiluku on kasvanut ja lisää varhaiskasvatuspaikkoja tarvitaan. Budjetin ylitys on varsin perusteltu ja hyvään tarkoitukseen, kehui Ala-Kaarre.

Valtuutettu Pauli Kotalampi (vas.) kertoi, että hänellä on vanhana, entisenä pääluottamusmiehenä siteitä kuntayhteisöön ja työntekijöihin.

– Jaksamisesta puhutaan harva se viikko tämän koronankin takia sekä tässä kaupungintalossa että muuallakin. Jos minun mielestäni kaupungin henkilöstö on ”kivijalka”. niin siihen täytyy myös jotain muutakin osoittaa kuin 2010 tutkimus. Meillä on jaksamisen suhteen ollut huonompiakin aikoja, mutta nyt on menty taas taaksepäin.

Kotalampea huolestutti myös kaupungin infran rapautuminen. – Se rapautuu nopeampaa vauhtia kuin huomaatte.

Marika Hakola (krist.) kertoi, että kahdeksi suureksi kustannuspaineita tuovaksi asiaksi on nostettu lastensuojelu ja ikäihmisten palveluiden kasvu.

– Mämä ovat ymmärrettävästi korkeita menoeriä. Näissä kummassakin on tärkeää ennalta ehkäisevä toiminta ja tuki, jotta emme turhan takia joutuisi turvautumaan kalliisiin vaihtoehtoihin. Laitoshoito on osaltaan kallista eikä kaikilta osiltaan paras vaihtoehto. Siksi onkin käytävä läpi eri vaihtoehdot ja niiden tukeminen. Perhehoitajat, kansankielellä sijaisperheet, ja omaishoitajat mahdollistavat ratkaisevan ympäristön, jossa voidaan yllättävän pitkään hoitaa lapsia ja ikäihmisiä. Samalla tätä työtä tekeville on meidän tarjottava resurssit, jonka avulla he jaksavat ja pystyvät tekemään työtänsä hyvin, toivoi Hakola.

Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit hyväksyttiin yksimielisesti nykyisen suuruisina.

Hyväksyttiin hallintosäännön muutos koskien yhtenäiskoulun rehtorin toimivaltaa hallintopäätösasioissa.

Päätettiin myydä Nicewood Oy:lle kahdesta kiinteistöstä, kaksi määräalaa (yhteensä 41608 neliömetriä) Kitusenkulman teollisuusalueelta 96.684 euron kauppahinnalla. Kauppahintaan sisältyy myös alueilla oleva puusto.-jr

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI