EPSHP | Viime viikolla 165 uutta tartuntaa – leviää etenkin koululaisten keskuudessa

0
Sairaalanmäki aluetta

Leviämisalueen tunnusmerkit täyttyvät Etelä-Pohjanmaalla edelleen. 22.11.2021 kokoontunut Nyrkki päätti Etelä-Pohjanmaan jatkavan leviämis-alueena. Väestön rokotuskattavuudessa on edelleen puutteita, vaikka halukkuus koronarokotteiden ottoon onkin hieman alueellamme noussut.

Sairaalahoidon kuormitus on yhä suurta. Positiivisten koronatestien osuus on 4,9 %.

Ilmaantuvuus on korkealla: viimeisen kahden viikon ajalta 149,2 per 100 000 asukasta – rokottamattoman väestön osalta jopa 370 / 100 000.

Aiemmat leviämisvaiheen ravintolarajoitukset säilyvät ennallaan.

Tällä hetkellä tartuntoja tulee ilmi etenkin kouluikäisten joukossa.

Nyrkki korostaa koulujen hyvien toimintamallien jatkamisen tärkeyttä. Näihin kuuluvat mm. opetusryhmien sekoittamisen välttäminen, turvavälit sekä hyvät hygieniakäytännöt.

Nyrkki kannustaa perheitä ottamaan koronarokotukset kaikille yli 12-vuotiaille.

Lisäksi pitkittyneestä tilanteesta huolimatta olisi tärkeää edelleen jatkaa perustorjuntatoimia, kuten kasvomaskin käyttöä, suurten väkijoukkojen välttämistä sekä hyvää käsihygieniaa.

 Nyrkki päätti jatkaa Etelä-Pohjanmaalle antamaansa etätyösuositusta 31.12.2021 saakka.

Menneellä viikolla todettiin 165 uutta koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla tartuntoja todettiin 116. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 2581. 14 vuorokauden ilmaantuvuus on jälleen lähtenyt nousuun ollen nyt 149,2 / 100 000 asukasta.

Tartunnoista hieman alle puolet (46 %) on perhepiirin tartuntoja. Lisäksi tartuntoja on tullut koulusta sekä kavereilta, tuttavilta ja sukulaisilta. Epäselväksi jääneiden tartunnanlähteiden osuus oli viime viikolla 16 %.

Erikoissairaanhoidossa on tällä hetkellä 6 koronapotilasta. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 6 koronapotilasta.

Positiivisten koronatestien osuus on jälleen noussut ollen nyt 4,9 %.

Sairastuneista 58 % oli jo karanteenissa tartunnan tullessa ilmi.

Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuus yli 12-vuotiaasta väestöstä: 83,6 % on saanut 1. rokotuksen ja 78,1 % myös 2. rokotuksen. Koko Suomessa yli 12-vuotiaista 86,4 % on saanut 1. rokotuksen ja 81,0 % myös 2. rokotuksen.

Viime viikolla otettiin yhteensä 3509 covid-19-näytettä, keskimäärin 584 näytettä per päivä. Keskimääräinen viive pyynnöstä tulokseen on 16,3 tuntia.

Koronatilannetta ja alueen rokotustilannetta voi seurata sairaanhoitopiirin koronasivustolla www.epshp.fi/korona

Aluehallintoviraston määräykset:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 (sata) henkilöä ja joissa

  • 1) on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja, tai
  • 2) on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Määräys on voimassa ajalla 15.11. – 5.12.2021.

Yleisötilaisuuksien järjestämisessä otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58 c hygieniavaatimukset.

Nyrkin suositukset

 1. Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuuksia tulee järjestää mahdollisimman pienimuotoisesti. Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Mikäli kokoonnutaan sisätiloihin, tilaisuus tulee järjestää riittävän suuressa tilassa, jotta turvavälejä voidaan noudattaa. Vieraiden saapumista on hyvä porrastaa.

Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista voi pitää esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

2. Suositukset koulujen ja oppilaitosten joulu- ja valmistujaisjuhliin

Tämänhetkisen covid-19-tilannekuvan valossa Nyrkki suosittelee seuraavaa:

Opetuksenjärjestäjä linjaa tulevien juhlien järjestämisen kunta-/oppilaitoskohtaisesti hyödyntäen kokemuksia erilaisista juhlien järjestämistavoista, kuten muun muassa ulkoilmatilaisuudet, hybriditilaisuudet, etäyhteyksillä järjestettävät tilaisuudet, isoissa tiloissa järjestettävät tilaisuudet sekä luokkakohtaiset tilaisuudet.

Juhlaa järjestettäessä tulee huomioida aluehallintoviraston antamat määräykset sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskien.

3. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa noudatettavat ohjeet

Julkisten ja yksityisten liikuntatilojen käyttöä suositellaan seuraavasti:

Aikuiset: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.

Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.

Lapset ja nuoret: Lapset ja nuoret voivat harjoitella lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona. Mahdollisesti paikalla olevat vanhemmat tai saattajat noudattavat turvaohjeita.

On tärkeää, että harrastustoimintaan osallistutaan vain oireettomana. Toiminnassa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

4. Etätyösuositus

Etätyösuositus on voimassa alueella 31.12.2021 saakka.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen. Työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä

5. Vierailut ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, kun vierailija ja potilas/asiakas käyttävät kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtivat käsidesinfektiosta ja pitävät turvaväliä.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Erikoissairaanhoidossa vierailuja rajoitetaan siten, että vierailut on sallittu ainoastaan erityistilanteissa, kuten vakavasti sairaiden tai saattohoitoa saavien potilaiden luona.

6. Maskisuositus

Alueen huolestuttavan epidemiologisen tilanteen vuoksi suositellaan laajaa maskin käyttöä 12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:

  • Aina joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit.
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa, mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, kuten kaupoissa, kirjastoissa ja teattereissa sekä julkisissa tiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa sekä vierailtaesssa että työskennellessä.

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI