Etelä-Pohjanmaalle lupa vain yhden karhun kaatoon! Keski-Pohjamaa jäi ilman

0
Tässä karhu nauttii keväästä, muutama vuosi sitten Lehtimäen, Töysän ja Kuortaneen rajamaisemissa Jäkälänevan laidassa. Jäkälämäen kodan lähialueella. - Lumen sulettua jäniksen kuorima puu oli noussut pystyyn, jota kontio kummastelee.

Pentti Hautala/ J-Pnews
Maakunta

Suomen Riistakeskus oli kitsas kontiota koskevissa kaatolupien päätöksissään. Näin voidaan todeta ainakin sillä perusteella, että Maa – ja Metsätalousministeriö vahvistanut karhun metsästyskiintiöksi 180 yksilöä, elokuussa alkavalle metsästyskaudelle.

Määrä on lähes puolta pienempi kuin viime metsästyskaudella. Myönnetyistä luvista on itäisen poronhoitoalueen osuus 45- ja läntisen 5. Elikkä alueen ulkopuolelle myönnettiin 130 poikkeuslupaa.

Etelä-Pohjanmaalle myönnettiin nyt ainoastaan yhden luvan metsänkuninkaan kaatamiseen. Se tuli Alavuden, Kuortaneen ja Soinin alueella. Jahti alkaa elokuun 20-ja päättyy lokakuun loppuessa.

Luvan myöntämisen perusteluina oli, että näillä Suomenselän paikkakunnilla on karhukanta lisääntyvä. Kuusikuntien alueella todetaan olevan painopiste Pohjanmaan alueella. Esimerkiksi karhupentueita esiintyy eniten.

Suomen Luonnonvarakeskus on arvioinut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan karhunkannaksi, että alueella 50-60 sellaista karhua, jotka ovat iältään vuotta vanhempia. Nykyisellä lupamenettelyllä on tarkoitus kasvattaa karhukantaa. Yhden poikkeusluvan myöntäminen ei vaarana tällaista tavoitetta.

Luontoliiton uusimman arvion mukaan karhuja on Suomessa 1740-1925 yksilöä, ennen tulevaa elokuuta alkavaa metsästyskautta. Karhukanta on edellisestä arviosta vähentynyt 22 prosenttia.

Karhut onkin luokiteltu silmälläpidettäväksi ja kuuluu luontodirektiivin IV liitteeseen ja on tiukasti suojeltu laji. EU:n direktiivin mukaan suurpetojen metsästys on sallittua ainoastaan silloin, kun muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Ellei poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä.

Poikkeusluvat eivät ole kannanhoitoa, tähdennetään Luontoliiton, lausunnossa maa- ja metsätalousministeriön luonnokseen, asetukseksi karhun metsästykseen 2023-2024.
Mainittakoon, että viime vuonna Etelä-Pohjanmaalla kaadettiin 2-ja Keski-Pohjanmaalla kaadettiin 1 karhu.

Kuva: Pentti Hautala


 

JÄTÄ KOMMENTTI