Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 5.6.

Aiesopimus työllisyyden järjestämisalueen muodostamisesta (Etelä-Pohjanmaan ”Itäinenalue”) sekä valmisteluryhmään nimettävä kunnan edustaja ja varaedustaja

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
sopimusluonnoksen aiesopimukseksi työllisyyden järjestämisalueen
muodostamisesta (Etelä-Pohjanmaan ”Itäinen alue”)
2) nimeää kuntien yhteiseen valmistelutyöryhmään Kuortaneen kunnan edustajan
ja varaedustajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä yhteiseen valmistelutyöryhmään Kuortaneen
kunnan edustajaksi kunnanjohtajan ja varaedustajaksi elinkeinovastaavan.

Yleisavustushakemus / Kuortaneen Kunto ry

 

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää Kuortaneen Kunto ry:lle sen anoman 6.000 euron avustuksen Kuhinoiden järjestämistä varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Anomus kunnanhallitukselle / Kuortaneen Kunnon Nyrkkeilyjaosto

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta ei ainakaan toistaiseksi myönnä anottua avustusta. Asian arviointiin voidaan palata, mikäli hankkeelle löydetään muitakin mahdollisia tukijoita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Uusi investointikohde vuodelle 2023, Yhteiskoulukiinteistön katto

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että vuoden 2023 talousarvion määrärahat investointikohteesta Yhteiskoulu
1) siirretään kattovalaisimien muuttaminen led-valaisimiksi 25.000 euroa vuodelle
2024
2) kohdennetaan säästyneet määrärahat kiinteistön vesikatteen uusimiseen
vuodelle 2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Lisämääräraha investointikohteeseen Tervatien rakentaminen

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) päättää, että Tervatien alkuosan asfaltointi toteutetaan vasta vuonna 2024
2) myöntää talousarvion 2023 investointiosaan Tervatien loppuosan
rakentamiskohteelle 50.000 euron lisämäärärahan
3) myöntää talousarvion 2023 investointiosaan Tervatien loppuosan
katuvalaistuksen rakentamiselle 7.000 euron lisämäärärahan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Omistajaohjaus Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen valmisteilla olevaa kiinteistökauppaa koskien

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa omistajaohjauksena Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnoille otsikkoasiaa koskien, ettei kunnalla ole huomauttamista yhtiön suunnitelmiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Merkitään pöytäkirjaan, että Susanna Ylikantola Kiinteistö Oy Kuortaneen Asunnot
yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen hallituksen jäsenenä
ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon klo 20:00 – 20:02

Yhteistyösopimus Etelä-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen
yhteistyösopimukseksi Etelä-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

JÄTÄ KOMMENTTI