Hallitustunnustelijan kysymykset tunnistavat kuntakentän haasteet

0
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. (Kuva: Kuntaliitto)

Kuntakentän ääni on kuulunut, mikä näkyy hallitusneuvotteluja pohjustavissa hallitustunnustelijan, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon puolueille esittämissä kysymyksissä. Ne sisältävät useita kaupunkien ja kuntien tulevaisuuden onnistumisen kannalta tärkeitä teemoja.

Hallitustunnustelijan kysymyksissä etsitään yhteisiä keinoja keventää julkisen sektorin normeista ja byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Kuntien ja kaupunkien toimintavapauden laajentaminen, normien purku ja erilaisten lakikokeilujen mahdollistaminen ovat Kuntaliiton, kuntien ja kaupunkien tärkeimpiä hallitusohjelmatavoitteita, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toteaa.

– Kuntakenttä on suurten haasteiden edessä. Suomi tarvitsee seuraavalla hallituskaudella kuntapolitiikkaa, joka perustuu kuntien ja valtion väliseen luottamukseen ja avoimeen vuoropuheluun.

– Kuntien toimintaa ei tule rajoittaa liian yksityiskohtaisten säädösten kautta, vaan valtion tulee keskittyä ennen kaikkea tavoitteilla ohjaamiseen ja toiminnan tulosten arvioimiseen, Karhunen sanoo.

Hänen mukaansa tähän suuntaan tapahtunutta oivallusta kuvaa hyvin esimerkiksi kysymys oppimistulosten parantamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Minna Karhunen arvioi, että hallitustunnustelijan kysymykset kohdentuvat kuntakentän tulevaisuuden kannalta oleellisiin kokonaisuuksiin. Tuleva hallitus näyttää etsivän keinoja esimerkiksi kaupunkien ja kuntien elinvoiman ja investointikyvyn turvaamiseksi.

Muita kuntakentälle tärkeitä kysymyksiä hallitustunnustelija Orpon paketissa ovat mm. työvoimapulaan vastaaminen ja kansainvälisen rekrytoinnin lisääminen.

– Kunnille on turvattava edellytykset rahoittaa niille säädetyt palvelut ja velvoitteet, kuten hyvinvointi- ja koulutuspalvelut. Valtion osuus kuntien lakisääteisten tehtävien rahoituksesta on pienentynyt 2000-luvulla. Jokaisen kunnan tulee pystyä järjestämään peruspalvelut laadukkaasti kohtuullisella vero- ja maksurasitteella.

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI