Hyvinvointialue luopuu laboratoriopalveluiden myynnistä

0

Etelä-Pohjanmaan aluehallitus käsitteli 12.6. kokouksessaan hyvinvointialueen markkinoille tarjoamia laboratoriopalveluja ja radiologisen kuvantamisen palveluja.

Tällä hetkellä hyvinvointialue myy näitä palveluja maakunnan pienempien taajamien alueilla yksityisille terveyspalveluiden tuottajille. Terveyspalveluiden tarjoaminen markkinoilla ei kuulu hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin. Palveluiden myynti työllistää hyvinvointialuetta, eikä myynnistä saatu korvaus välttämättä kata kaikkia kustannuksia. Hyvinvointialue katsoo, että julkisten palveluiden tarjoaminen voi osaltaan myös estää toimivien laboratoriopalveluiden markkinoiden kehittymistä.

Käsittelyn aikana aluehallitus äänesti asian palauttamisesta jatkovalmisteluun. Äänin 7–5 tehtiin kuitenkin pohjaesityksen mukainen päätös. Sen mukaisesti hyvinvointialue luopuu laboratoriopalveluiden tarjoamisesta markkinoilla kuuden kuukauden siirtymäajalla. Radiologisen kuvantamisen osalta jatketaan nykykäytännön mukaisesti. Laboratoriopalveluiden myynnistä luopuminen ei vaikuta hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon.

Aluehallitus päätti, että maksuton ehkäisy tarjotaan jatkossa kaikille alle 25-vuotiaille. Tällä hetkellä maksuton ehkäisy on ollut niiden alle 25-vuotiaiden käytössä, joiden kotikunta on Etelä-Pohjanmaalla. Nyt kotikuntaehto poistuu.

Aluehallitus teki päivityksiä toimintasääntöön sekä hyväksyi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuosille 2023–2025. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on mm. varmentaa ja arvioida hyvinvointialuekonsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta.

Lisäksi aluehallitus teki kokouksessaan joitakin henkilöstön virkanimikemuutoksia eri toimialueille.

Se myös merkitsi tiedoksi perhekeskus Aallokon ja Alavuden sote-keskusten tilannekatsaukset sekä selvityksen Kuusiolinnan ulkoistussopimusta koskevasta neuvottelutilanteesta.


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI