Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan päätöksiä

0
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ( jpnews.fi/JK)

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan eräitä päätöksiä kokouksesta 20.9.

 

INTERVALLI- JA KUNTOUTUSOSASTON PALVELUVASTAAVAN VIRAN PERUSTAMINEN

Vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta päättää esittää henkilöstöjaostolle
ja edelleen sekä Alajärven kaupunginhallitukselle että kaupunginvaltuustolle, että intervalli- ja kuntoutusosastolle perustetaan 100% palveluvastaa-
van virka 1.12.2022 alkaen.

Hyväksyttiin.

OPTIOKAUDEN KÄYTTÖÖNOTTO / LAPPAJÄRVEN PALVELULIIKENNE

Vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön optiokauden 1.1.-31.12.2023 väliselle ajalle kuljetuspalveluun koskien Lappajärven
alueen palveluliikennettä ja siihen kytkettyjä perusturvan kuljetuksia.

Hyväksyttiin.

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISEN PERUTTAMISESTA/ KUUSINIEMIKOTI KY

Vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila

Perutaan Kuusiniemikoti Ky:n 29.10.2019 antama ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta.

Hyväksyttiin.

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA /SINUN TÄHTES OY

Sinun Tähtes Oy (3309309-8) / Sami Laitinen on lähettänyt Järvi-Pohjan-
maan perusturvalautakunnalle 7.9.2022 ilmoituksen yksityisten sosiaalipal-velujen tuottamisesta Järvi-Pohjanmaan perusturvan alueella.

Vt. peruspalvelujohtaja Jaakko Anttila

Sinun Tähtes Oy täyttää sosiaalipalveluista annetussa laissa säädettävät
edellytykset. Merkitään Sinun Tähtes Oy perusturvan ylläpitämään rekisteriin.

Hyväksyttiin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI