Kansanedustaja Atte Kaleva: YLE:n asema ja rahoitus otettava tarkasteluun

0

Kansanedustaja Atte Kaleva (Kok) haluaa tarkistaa Yleisradioon liittyvää lainsäädäntöä ja toivoo keskustelua yleveron perusteista. Eduskunnassa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Kaleva toteaa, ettei YLE nykyisin toteuta lakisääteisiä tehtäviään, eikä se toimi kaikkien suomalaisten mediana.

− YLE:n ohjelmisto on jo jonkin aikaa tendenssinomaisesti saanut yksipuolisia ideologisia painotuksia, jotka kuulostavat pahaenteisesti kaiuilta Reporadion ajoilta. Moni suomalainen kokee, ettei YLE enää palvele heitä. Monet kokevat myös epäoikeudenmukaisena, että he joutuvat taloudellisesti tukemaan ideologiaa, jota he eivät kannata tai jota he suorastaan vastustavat.

Kalevan mukaan YLE:en pesiytynyt agendajournalismi ei ole myöskään journalistien omien säännöstöjen mukaista viestintää.

− Journalistin tulee pyrkiä erottamaan faktat omista mielipiteistään. Agendajournalismi rapauttaa median uskottavuutta ja hyväksyttävyyttä. Muiden medioiden kohdalla voi olla käyttämättä palvelua tai lopettaa tilauksensa. Yleveroa joutuu kuitenkin maksamaan halusi tai ei.

Kaleva muistuttaa, ettei poliittisten päättäjien tule puuttua yksittäisiin journalistisiin ratkaisuihin. YLE:n johdon tehtävä on huolehtia siitä, että toiminta on lain ja julkisen palvelun yhtiön tavoitteiden mukaista. Toisaalta poliittisen päättäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että veronmaksajien varoja käytetään hyviin ja hyväksyttäviin tarkoituksiin.

− Elleivät tavanomaiset ohjauskeinot toimi, päättäjien velvollisuus on arvioida YLE:n asemaa ja rahoitusta. YLE:n rahoitusmalli ja asema julkisen palvelun tuottajana edellyttävät, että yleinen hyväksyttävyys ja perusteltavuus säilyvät. YLE ei voi olla ideologisesti värittynyt politiikan osapuoli. Julkisen palvelun median on oltava moniarvoinen, eikä Suomeen kaivata uutta valtiollista Reporadiota, Kaleva sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Atte Kaleva viittaa YLE:n tehtäviin, joihin kuuluu mm. kansanvaltaisuuden ja kaikkien suomalaisten osallistumismahdollisuuden tukeminen. YLE:n tehtäviin kuuluu myös vaalia suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta.

Kaleva toteaa, että jos YLE viittaa kintaalla lakisääteisille tehtävilleen, se menettää erityisen asemansa ja veropohjaisen rahoituksen perusteltavuuden. Siinä tapauksessa YLE:n tulee kilpailla tasavertaisesti kaupallisten medioiden kanssa ilman julkisen palvelun toimintaan liittyviä vaatimuksia.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI