KesäVirratSoi tapahtumalle tukea 7400 euroa.

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (25.9.) myöntää hakemuksen perusteella tukea Virtain musiikkiyhdistys ry:lle KesäVirratSoi-tapahtumaan 7400 euroa. Maksettu tuki vähennetään KesäVirratSoi-tapahtuman avustukseen vuodelle 2024 varatusta määrärahasta. Tälle vuodelle talousarviossa on varattu tapahtumalle 15.000 euron määräraha.

Keuruun kaupungin lausuntopyyntöön maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen jäsenkunnilta, kaupunginhallitus toteaa omana lausuntonaan vuoden 2024 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, että se hyväksyy sekä talousarvion että toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Lisäksi kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että toimintasuunnitelman mukaisesti paikkakunnalla säilyy oma lähipalvelupiste ja myös uusi viranhaltija rekrytoidaan sen mukaisesti. Virtain toimipisteeseen ollaan hakemassa uutta henkilöä nykyisen eläköityessä.

Valtuustolle esitetään määräaikaisen omavalmentajan viran perustamista ja valtuutetaan kaupunginjohtajan sopimaan kustannusten jaon perusteista Ruoveden kunnan kanssa. Käytännössä työpanos jakautuisi siten, että Virtain osuus olisi 60 % ja Ruoveden osuus 40%. Vuoden 2025 alusta TE-palvelut ovat siirtymässä valtiolta kunnille.

Virrat on ollut mukana koko Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa, joka jatkuu ensi vuoden loppuun saakka. -Me olemme mukana Tampereen kaupungin yhteistoiminta-alueen valmistelussa. Lokakuussa tulee tehdä päätökset, koska kuun loppuun mennessä pitää esittää ministeriölle päätökset ja yhteistoiminta-alueet. Olemme käyneet aikaisemminkin keskustelua siitä, että tarvitsemme valmisteluun lisäresursseja ja Ruovedellä on sama tilanne, kertoo kaupunginjohtaja Henna Viitanen. Yhteisen viran vuotuinen kokonaiskustannus on 46.000 euroa.

Merkittiin tiedoksi Pirkanmaan käräjäoikeuden päätös (20.9.) Kihniön kunnan nostamaan kanteeseen, joka liittyy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen kohtuullistamiseen. Käräjäoikeus on hylännyt kanteen.

Päätettiin myöntää täyttölupa 50%:n työajalla toimivalle ryhmäperhepäivähoitajalle Kotalan ryhmäperhepäivähoitokotiin ajalle 1.12.2023-31.7.2024 ja yhtenäiskoulun englannin ja ruotsin kielen tuntiopettajan viransijaisuuteen joulukuun alusta lukien. -jr


 

JÄTÄ KOMMENTTI