Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksiä kokouksesta 25.9

AVAAVA TASE 2.2.2023

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Kaupunginhallitus päättää:

  1. merkitä tiedoksi oheismateriaalina olevan vuoden 2023 avaavan taseen, ja 2. saattaa vuoden 2023 avaavan taseen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin.

OY LEHTORINNE OSAKEHUONEISTON MYYNTI

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että As Oy Lehtorinne osakehuoneisto 5 laitetaan myyntiin. Tuotto myynnistä kohdennetaan Lehtimäen ikäihmisten tukemiseen. Elinvoimalautakunta päättää tuen myöntämisestä ja kohteesta.

Jukka Pekka Matintupa esitti Aino Kanervikkoaho-Katajan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Valmistelussa tulee huomioida, että tuotto myynnistä kohdennetaan lyhentämättömänä Wilhelmiinan asumispalveluyksikölle.

Hyväksyttiin.

LEHTIMÄEN VANHA TERVEYSTALO KIINTEISTÖN MYYNTI

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Lehtimäen sijaitseva tila Sampola rakennuksineen laitetaan myyntiin. Myynnin toteuttaminen annetaan teknisen toimen tehtäväksi. Myynti suoritetaan huutokaupalla parhaaseen mahdolliseen hintaan.

Hyväksyttiin.

HOISKON KOULUN VANHAN TALOUSRAKENNUKSEN PURKU JA UUDEN RAKENTAMINEN

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy käyttötalouden määrärahavarauksen siirron Taimelan torni ja Sairaalatie 28 yhteensä 35.000 euroa kustannuspaikalle Hoiskon koulu, talousrakennuksen purkukustannuksiin.

Hyväksyttiin.

MAANHANKINTA TEOLLISUUSALUEELTA / HEIMONRINNE-TILA

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ostaa noin 2,758 hehtaarin suuruisen Heimonrinne-nimisen tilan 33.096 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 investointiosan kohtaan kiinteä omaisuus / maa- ja vesialueet varataan 33.096 euron suuruinen lisämääräraha.

Hyväksyttiin.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI