Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 2.5.

KANNANOTTO HYVINVOINTIALUEELLE PALVELUTUOTANTOTILA- JA ATERIAPALVELUSOPIMUKSESTA JA ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa hyvinvointialueelle Kuortaneen kunnan puolesta seuraavan alustavan kannanoton:
Palvelutuotantotilojen käyttöoikeussopimukset ja niihin kohdennetut sote-kustannukset on tulkittava siten että Kuusiokuntien kunnat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hyvinvointialueiden kuntien kanssa. Tämä tulisi toteuttaa kustannusneutraalina ratkaisuvaihtoehtona kunnille, hyvinvointialueelle ja Kuusiolinnalle. Perusteena Kuortaneen kunnan sote-kustannuksiin kirjatut toteutuneet kustannukset kuten vyörytetyt tai sisäisesti laskutetut tilakustannukset, kuten liitteiden vaihtoehdossa 3 on kuvattu. Ateriapalvelujen osalta Kuortaneen kunta näkee parhaaksi vaihtoehdoksi kuntien ja hyvinvointialueen yhteisen in-house -yhtiön. Tämä nähdään parhaana vaihtoehtona erityisesti siksi, että se tuo ratkaisun Kuortaneella haasteena olevan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sivistystoimeen liittyvän ruoantuotannon eriyttämistarpeen osalta. Eriyttäminen ei ole Kuortaneella järkevästi järjestettävissä, ja tulisi lisäämään tiloihin kohdistuvia investointikustannuksia merkittävästi. Samoissa tiloissa keskitetysti tapahtuva ruoantuotanto nähdään hyväksi ratkaisuksi myös jatkossa itse toiminnan kustannustehokkaan toteuttamisenkin kannalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

ANOMUS KUNNAN TUESTA MITTAUSPIIRUSTUSLEIRIN JÄRJESTÄMISEEN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta myöntää Pohjalainen Rakennusperintö Ry:lle edellä kuvatun mittauspiirustusleirin järjestämiseen yhteensä 3.000 euron avustuksen. Puolet avustuksesta maksetaan leirin jälkeisen julkaisun ja seminaarin toteuduttua.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Seppo Palomäki, Ruonan kyläyhdistyksen hallituksen jäsenenä, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

ESITYS KUORTANEEN AREENA OY:N HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Kunnanjohtajan esitys:

Kuortaneen Areena Oy:n hallitukset jäsenet valitaan vuosittain. Kuortaneen
kunnasta hallituksessa ovat toimineet Rauno Laitila ja Jukka Rantanen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää tehdä esityksensä Kuortaneen Areena Oy:n hallituksen jäseniksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää Kuortaneen Areena Oy:n hallituksen jäseniksi Rauno Laitilan ja Jukka Rantasen.

MAAKUNNALLISEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2022-2025

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN SIIRTÄMINEN TYTÄRYHTIÖN HALLINTAAN / KUNNAN KANTA PÄÄOMARAKENTEEN MUUTTAMISEEN LIITTYEN

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokrataloillle seuraavan kannan edellä kuvattuun järjestelyyn liittyen:Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalojen / myöhemmän Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen pääomarakenteeseen kohdistuvat muutokset, jotka tapahtuvat kunnan vuokrauskäytössä olevien kiinteistöjen yhtiölle mahdollisesti verollisena apporttiluovutuksena siirtämisen johdosta. Mahdollisen järjestelyn myötä kunnan tulee saada siirrettävien kiinteistöjen vastineena yhtiön uusia osakkeita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Anne Haapa-aho, Juha-Matti Salimäki ja Jukka Rantanen KiOy Kuortaneen Vuokratalojen yhtiökokousedustajina, Susanna Ylikantola KiOy Kuortaneen Vuokratalojen hallituksen puheenjohtajana ja Tauno Lampinen jäsenenä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Riikka Varila toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Virpi Ruismäki, Ulla Siljamäki ja Tuija Lindahl osallistuivat varajäseninä tämänpykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon.


 

Digi-terveysasema Kuusiolinna 700x

JÄTÄ KOMMENTTI