Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 19.9.


Kuortaneen Uintikeskus Oy:n perustaminen / Kuortaneen Urheiluopistosäätiö

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen perustamissopimuksesta Kuortaneen
Uintikeskus Oy:n perustamissopimukseksi
2) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen yhtiöjärjestyksestä Kuortaneen
Uintikeskus Oy:n yhtiöjärjestykseksi
3) hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen osakassopimuksesta Kuortaneen
Urheiluopistosäätiön ja Kuortaneen kunnan väliseksi, Kuortaneen Uintikeskus
Oy:tä koskevaksi osakassopimukseksi
4) myöntää kunnan osakepääoman kunnan omistusta vastaavan summan (19.900
euroa) vuoden 2022 talousarvion investointiosaan
5) korostaa, että tonttivuokran muodollisuuden tulee tarkoittaa kunnan ja
Urheiluopistosäätiön välillä vuoden 2022 aikana käytyjen neuvottelujen mukaista
linjaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Riikka Varila, Urheiluopistosäätiön hallituksen jäsenenä ja Annu Ridanpää-
Taittonen, urheiluopiston työntekijänä ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kuortaneen kunnan edustaja perustettavan Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseneksi

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus tekee esityksensä Kuortaneen kunnan edustajaksi perustettavaan Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallitukseen.

Päätös: Kunnanhallitus esitti Kuortaneen kunnan edustajaksi hallintojohtaja Jaana Salon nimettäväksi perustettavan Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallitukseen.

Riikka Varila, Urheiluopistosäätiön hallituksen jäsenenä ilmoitti esteellisyytensä ja
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Annie Yli-Leppälä osallistui varajäsenenä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Valtuustoaloite täyssähköauton hankkimisesta leasing-sopimuksella ja työsuhdepyöräedun käyttöönottamisesta / työsuhdepyörä

Päätösehdotus Kunnanhallitus
1) päättää että kunnassa otetaan kunnan henkilökunnalle käyttöön työsuhdepyöräetu leasing-periaatteella
2) hyväksyy  sopimusluonnoksen kunnan ja Suomen Työsuhdepyörä Oy:n väliseksi yhteistyösopimukseksi, joka sisältää rahoituksen ja vakuutuksen
3) valitsee käyttöön otettavaksi malliksi vaihtoehtomalli 2:n
4) järjestää henkilökunnalle tiedotuksen yhteistyösopimuksen sisällöstä.

Ehdotus hyväksyttiin

Vuokra-asuntojen rakentaminen / valtuustoaloite

Valtuutettu Ali Abdalla jätti valtuuston kokouksessa 15.11.2021 Kuortaneen kokoomuksen valtuustoryhmän laatiman aloitteen, jossa esitetään, että Kuortaneen
kunta selvittää millaisille asunnoille olisi kysyntää ja alkaa kartoittaa mahdollisia
yhteistyökumppaneja asuntorakentamista varten.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee liitteenä olevan vuokra-asuntojen rakentamista koskevan selvityksen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Esitys osallistumisesta Job Well Done -hankkeen rahoitukseen 1.12.2022 – 30.11.2024

Alavuden kehitys Oy on lähestynyt Kuortaneen kuntaa Job Well Done -hankkeen
rahoituksen suhteen. Hanke on osittain jatkoa Kuusiokuntien ja Suupohjan kuntien
aikaisemmalle hankeyhteistyölle työllistymisen ja työvoiman saatavuuden kehittämisessä.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu esittelytekstissä esille tuotuun Job Well Done -hankkeeseen 1.12.2022 – 30.11.2024. Kunnan rahoitusosuus on 4.262 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI