Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätökset kokouksesta 28.11.

Vuoden 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman laadintaohje / Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024 -2025 taloussuunnitelma

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) jatkaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 luonnoksen käsittelyä
2) antaa jatkovalmisteluohjeet

Ehdotus hyväksyttiin

As Oy Kuortaneen Koivuhovi, huoneiston B7 lainaosuus / Määräraha

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:  Kunnanhallitus
1) päättää lyhentää yhtiölainaosuuden kokonaan pois 31.12.2022
2) päättää esittää valtuustolle, että se myöntää As Oy Kuortaneen Koivuhovin osakkeiden 369-425 lainaosuuden lyhentämiseksi 70.000 euron määrärahan.

Ehdotus hyväksyttiin

Venesatamien maanvuokrasopimuksen irtisanominen

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus
1) merkitsee asian tiedoksi
2) päättää, että kyseiseen maanvuokrasopimukseen kuuluvien venesatamien ylläpito otetaan kunnan toiminnaksi
3) toteaa, että venepaikkojen hinta päätetään valmistelun pohjalta myöhemmin ja informoidaan tämän jälkeen kuntalaisille.

Ehdotus hyväksyttiin

Tauno Lampinen Kuortaneen kalastusseuran puheenjohtajana, ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tuija Lindahl osallistu kokoukseen tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon klo 19:32 – 19:36

Kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.12.2022 klo 16.00

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää Kuortaneen kunnan edustajat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.12.2022.

Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Kuortaneen kunnan edustajiksi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 15.12.2022 yhtymäkokoukseen Susanna Ylikantolan ja hänelle varajäseneksi Ulla Siljamäen sekä Merja Liesmäen ja hänelle varajäseneksi Maria Vesterin.


 

JÄTÄ KOMMENTTI