UU MAMA! Yritysten välisellä yhteistyöllä uusia matkailutuotteita Etelä-Pohjanmaalle 

0
(vas.) Jussi Keijonen (Punaisen Tuvan Viinitila), Helena Hannu ja Anne-Mari Teivaanmäki (Vauhti-Matin Ratsutila), Anna Angervisto (LentoHotelli Kauhava), Minna ja Enni Lakso (Pitopalvelu Minna-Maria) sekä projektipäällikkö Maria Ahvenniemi (Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy)

Uusilla matkailutuotteilla matkailijoita Etelä-Pohjanmaalle -yritysryhmähanke on käynnistynyt. Työnimen “UU MAMA” saaneessa hankkeessa ovat mukana eri puolilla Etelä-Pohjanmaata toimivat yritykset, Punaisen Tuvan Viinitila, Kuorasjärven kartano, LentoHotelli, Pitopalvelu Minna-Maria ja Vauhti-Matin Ratsutila. 

Yritysryhmähankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä yritysten tuotekehitysosaamista ja tuotteistaa uusia matkailutuotteita erityisesti hyvinvointimatkailun teeman alla. UU MAMA –nimen mukaisesti uusilta tuotteilta odotetaan oivalluksia ja vau-elementtiä, mikä herättää matkailijoiden kiinnostuksen, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva Maria Ahvenniemi hanketta hallinnoivasta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:sta.

Mukanaolevia yrityksiä yhdistää tarve lisätä omaa osaamistaan matkailupalveluiden tuotteistamisessa ja synergiaa löytyi yhteistyöstä muiden kanssa.

Uusilla matkailutuotteilla matkailijoita Etelä-Pohjanmaalle -yritysryhmähankkeen syntymisen taustalla on Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimien Hyvinvointia luonnosta – Wellbeing from Nature sekä Guide – Tiedolla kestävää matkailua -hankkeissa tehty selvitystyö.

Hankkeissa on aktivoitu yritysryhmähankkeiden syntymistä ja olemme olleet tukemassa hakuprosessia, taustoittaa matkailun asiantuntija Elina Järvinen SeAMKista.

Vetovuoron vaihto Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun välillä sujui mutkattomasti, sillä yhteinen tahtotila oli selvillä kaikilla osapuolilla.

Viime vuosien nopeat muutokset matkailutoimialalla on lisänneet yritysten tarvetta uusien tuotteiden kehittämiselle. Yhteisenä tavoitteena kaikilla yritysryhmähankkeeseen osallistuvilla yrityksillä on lisätä tuotteistamisosaamista, löytää uusia yhteistyökumppaneita palveluvalikoimansa laajentamiseksi ja kasvattaa liiketoimintaansa.

Työskentelytapamme on hyvin vuorovaikutteinen. Hankkeessa toteutetaan yhteisiä tuotteistamistyöpajoja sekä hyvinvointimatkailun opintomatka. Lisäksi toimenpiteissä on esimerkiksi yrityskohtaisia sparrauksia, koulutuksia ja myynninedistämistoimenpiteitä, Ahvenniemi kertoo.

Hanke saa rahoituksen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka.


 

JÄTÄ KOMMENTTI