Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen päätökset kokouksesta 28.11.

Kyrönniemen asemakaavan hyväksyminen

Tekninen johtaja Anne Övermark

Tekninen valiokunta hyväksyy 30.3.2022 päivätyn Kyrönniemen asemakaavaehdotuksen lisäyksellä, että kaavamääräyksen kohtaan sr-3 tehdään lisäys: rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127 §:ssä tarkoitettua lupaa.

Hyväksyttiin.

Mika Mantelan eroanomus luottamustoimista ja uuden varajäsenen nimeäminen

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Miika Mantelalle eron hyvinvointivaliokunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2023-2025.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Miika Mantelan menetettyä vaalikelpoisuutensa hänen tilalleen kunnanvaltuustoon Perussuomalaisten 5. varajäseneksi kutsutaan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu eli Matti Etelämäki jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hyväksyttiin

Eduskuntavaalit 2023

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä eduskuntavaalien yleisen en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kan ja aukioloajat, laitosäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikat seu­raa­vas­ti:

Eduskuntavaalit: yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirasto, aukioloajat päivittäin:

ke-to 22.03-23.03.2023 klo 09.00 – 15.30

pe 24.03.2023 klo 09.00 – 18.00

la-su 25.03-26.03.2023 klo 10.00 – 16.00

ma-ti 27.03-28.03.2023 klo 09.00 – 15.30

Laitosäänestyspaikkana on Palvelukoti Maijala. Laitosäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänävaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Vaalipäivän 02.04.2023 ää­nes­tys­alueet:

Rantakankaan koulu äänestysalue 010 Itäkylä
Valtuustosali  äänestysalue 020 Kirkonkylä
Länsirannan koulu äänestysalue 030 Savonkylä

Hyväksyttiin

Savonkylän Metsästysseura ry:n maanvuokrasopimus

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Kunnanhallitus hyväksyy jatkettavaksi metsästysvuokrasopimusta Savonkylän

Metsästysseura ry:n kanssa kunnan edellä mainituilla Savonkylässä omistamilla tiloilla. Sopimus koskee kaikkea metsästystä ja on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on 6 kk. Metsästysoikeus luovutetaan vastikkeetta. Kunnan edustajilla vieraineen on oikeus tarvittaessa metsästää vuokra-alueella.

Hyväksyttiin

Luokanopettajien virkojen täyttäminen

Sivistysjohtaja Tarja Puro

Päätösehdotus Hyvinvointivaliokunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa laittaa auki ja täyttää kaksi luokanopettajan virkaa:

– perusopetuksen luokanopettaja toistaiseksi 1.8.2023 alkaen, toimipisteenä Länsirannan koulu

– perusopetuksen luokanopettaja (päätoiminen tuntiopettaja) määräajaksi 1.8.2023-31.7.2025, toimipisteenä Lappajärven yhteiskoulu.

Sivistysjohtaja voi tarvittaessa muuttaa määräaikaisen tuntiopettajan toimipistettä.

Hyväksyttiin.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan tulosraportti ajalta 1.1. – 30.9.2022

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tulosraportin tiedokseen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Hyväksyttiin

Talousarviomuutos/ perusturva

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset.

– terveyspalveluihin lisätään 120 000 euroa.

– ikäihmisten palveluihin lisätään 200 000 euroa.

– sosiaalipalveluihin lisätään 80 000 euroa.

Ylitykset katetaan muiden hallintokuntien säästyneillä määrärahoilla tai talousarviolainalla.

Hyväksyttiin

Lappajärven kunnan talouskatsaus ajalta 1.1. -31.10.2022

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Hyväksyttiin

Kunnanviraston aukioloajat

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto on auki arkipäivisin seuraavasti:

– maanantai klo 9.00 – 16.00
– tiistai – torstai klo 9.00 – 15.00
– perjantai klo 9.00 – 14.00.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna maanantaina 5.12.2022.

Hyväksyttiin


 

Herranen lounas maaliskuu700x

JÄTÄ KOMMENTTI