Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallituksen päätöksiä kokouksesta 10.6.

Kuortaneen kunnan kriisiviestintäohje

Valmistelija: Viestintäkoordinaattori Tuomas Ojajärvi

Viestinnän erityistoimia tarvitaan tilanteissa, joissa Kuortaneen kunnan toiminta ja asukkaiden turvallisuus ovat uhattuna. Tiedottamista edellytetään myös normaalioloissa peruspalveluissa tapahtuvissa häiriöissä. Kriisissä tiedottamisen painopiste kohdistuu siihen, miten henkilö- ja omaisuusvahingoilta vältytään, asukkaita turvataan, suurempi vaara torjutaan, miten tapahtuma vaikuttaa normaaliin elämään sekä miten korvaavat palvelut järjestetään.

Kuortaneen kunnan kriisiviestintäohjeet on luotu suuronnettomuuksia varten, mutta ne pätevät myös pienemmissä, ja vain toimialoja koskettavissa onnettomuuksissa, tapaturmissa sekä uhka- ja vaaratilanteissa ja kumuloituvissa pitkäkestoissa kriiseissä ja poikkeustilanteissa.

Nämä kriisiviestintäohjeet on tarkoitettu Kuortaneen kunnan johdon, esihenkilöiden ja asiantuntijoiden käyttöön. Näitä ohjeita tarkastellaan vuosittain. Päivitetyt ohjeet löytyvät kunnan sisäisestä intrasta, Nokinetistä.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen Kuortaneen kunnan kriisiviestintäohjeeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuntamarkkinoille osallistuminen 18.-19.9.2024

Valmistelija: Hallintojohtaja Jaana Salo

Kunta-alan vuoden laajin tapahtuma Kuntamarkkinat järjestetään Kuntatalolla Helsingissä 18.-19.9.2024. Tapahtuman järjestävät Suomen Kuntaliitto ja Kuntalehti. Kuntamarkkinoilla on esillä kunta-alan ajankohtaisimmat aiheet. Tapahtuman ohjelma rakentuu Kuntaliiton asiantuntijoiden valmistelemista seminaareista ja näytteilleasettajien tietoiskuista.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Kuortaneen kunta osallistuu vuoden 2024 Kuntamarkkinat tapahtumaan ja kutsuu mukaan kunnanhallituksen kokouspiiriin kuuluvat henkilöt ja johtoryhmän jäsenet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Heikki Kuha 100-vuotis rahaston tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2022

Valmistelija: Hallintojohtaja

Heikki Kuha 100-vuotis rahaston hoidosta vastaa hoitokunta. Rahaston sääntöjen mukaan tilit tarkastaa Kuortaneen kunnan tilintarkastaja. Rahaston tilit hyväksyy Kuortaneen kunnanhallitus.

Hoitokunta on vahvistanut vuoden 2022 tilinpäätöksen kokouksessaan 14.11.2023. Tilikaudella yli/alijäämää oli 0 euroa. Rahaston pääoma 31.12.2022 oli 10.612,17 euroa. Vuonna 2022 ei rahastosta myönnetty stipendejä. Tilit tarkasti 30.5.2024 Kuortaneen kunnan tilintarkastaja Helena Järvenpää, Kpmg Oy Ab.

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hoitokunnan esittämän Heikki Kuha 100-vuotisrahaston tilinpäätöksen vuodelta 2022

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Kuortaneen Uintikeskus Oy:n perustaminen / Kuortaneen Urheiluopistosäätiö – Kuortaneen kunta / osakassopimuksen päivittäminen

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

1) esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen pääomalainan velkakirjaksi Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Uintikeskus Oy:n välillä

2) päättää, että velkakirjan varmentajana toimii tekninen johtaja Martti Ranta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

Riikka Varila ja Jaana Salo Kuortaneen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäseninä ja Annu Ridanpää-Taittonen Urheiluopiston työntekijänä sekä Eeli Mäki-Mustapää Uintikeskukseen tarjouksen jättäjänä, ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Annie Laitila ja Antti Yli-Hynnilä osallistuivat varajäseninä tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki toimi tässä pykälässä pöytäkirjanpitäjänä. 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI