KYSELY | Näin kunnat ja kaupungit aikovat säästää sähköä?

0
Voimalinjan johdon katkeaminen aiheutti vaaratilanteen (Arkistokuva/J-Pnews)

Kuntaliitto toteutti kunnille energiansäästökyselyn 26.8. – 5.9.2022. Kyselyyn vastasi 80 kunnan edustajat eri kuntakokoryhmistä. Lähes kaikki vastaajat pitivät energian lisäsäästötoimien aloittamista tarpeellisena (91 %).

84 %:lla kunnista on käynnissä selvitys- ja valmistelutyö energian lisäsäätötoimien löytämiseksi ja 12 % on jo päättänyt lisäsäästötoimista. Kolme neljästä vastaajasta katsoi, että lisäsäästöpotentiaalia on vielä olemassa huolimatta aiemmin tehdyistä energian säästötoimista.

Säästötoimista eniten kannatusta saivat energiainvestoinnit (lämpövuotojen tukkiminen, ledivalaistuksen lisääminen, rakennusautomaatio), katu- ja tievalaistuksen vähentäminen, puistojen ja ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen valaistuksen vähentäminen, kiinteistöjen sisä- ja pihavalaistuksen vähentäminen, kiinteistön käyttäjien opastus sekä huonelämpötilan lasku. Uimahallien osalta mahdollisina toimina esiin nousivat saunojen käyttöajan rajoitukset ja allasveden lämpötilan laskeminen.

Turvaa tuovat katuvalotkin sammunevat säästötalkoissa useammassa kunnassa?

Sähkön hinnan arvioitiin nousevan kuntien sopimuksissa tämän ja ensi vuoden aikana. Neljännes vastaajista arvioi, että hinnat nousevat jo kuluvan vuoden aikana ja 35 % arvioi hintojen nousun vaikuttavan vuonna 2023. Noin neljännes vastaajista arvioi, että hintojen nousu realisoituu sopimuksiin vasta 2024. Kunnilla on sähkösopimuksissaan erilaisia suojauksia.

Kuntien varautumisessa sähkökatkoihin on parannettavaa. 16 %:lla oli valmis suunnitelma sähkökatkojen varalle ja varautumissuunnitelma oli tekeillä 46 %:lla vastaajista. Puolella vastanneista kunnista varavoimakoneita on vain kriittisimpiin kohteisiin. Olemassa olevien varavoimakoneiden käytettävyys oli tarkastettu kuluvana vuonna 69 %:lla vastanneista.

66 % vastanneista kunnista omisti osuuksia energiayhtiöistä.


 

JÄTÄ KOMMENTTI