Lappajärven kunnanhallituksen päätöksiä

0

Lappajärven kunnanhallituksen eräitä päätöksiä kokouksesta 30.1.

Etelä-Pohjanmaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyösopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen Etelä-Pohjanmaan kuntien
ja hyvinvointialueen yhteistyösopimuksen yhteistyörakenteiden ja
toimintatapojen periaatteiksi.

Hyväksyttiin

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Tietoturvallisuusliite

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tietoturvallisuusliitteen.

Hyväksyttiin

Henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Henkilötietojen käsittelyn yleiset ehdot.

Hyväksyttiin

Lappajärven kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työllisyydenhoitoa koskeva sopimusliite

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus nimeää henkilöt neuvottelemaan työllisyydenhoitoa
koskevasta sopimuksesta. Lopullinen sopimus tuodaan kunnanhallitukselle
hyväksyttäväksi. Neuvottelijoiksi nimettiin Tarja Puro ja Anssi Kuusela

Sopimus Lappajärven kunnan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten jakamisesta erityishuollon piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Sopimuksen Lappajärven kunnan ja EteläPohjanmaan hyvinvointialueen kustannusten jakamisesta erityishuollon
piirissä olevien peruskoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyä

Herneslahden asemakaava

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus: Tekninen valiokunta hyväksyy Herneslahden asemakaavaehdotuksen,
kaava-asiakirjat ja siihen liittyvät vastineet, ja edelleen esittää asemakaavaa kaava-asiakirjoineen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.Asemakaavaehdotus asiakirjoineen viedään kunnanhallituksen käsittelyyn siinä vaiheessa, kun maankäyttö-sopimukset on sopimusosapuolten välillä allekirjoitettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan teknisen valiokunnan esityksen
ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

Esitys hyväksyttiin

Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksyminen

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää Iso-Saapasnevan tuulivoimapuiston
osayleiskaavan käsittelyn tekniselle valiokunnalle valmisteluun.

Hyväksyttiin

Lappajärven kunnan hallintosäännön päivittäminen

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan hallintosääntöön tehdyt muutokset ja esittää hallintosäännön edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus esittää, että hallintosääntö tulee voimaan 1.3.2023 ja samalla kumotaan edellinen 1.8.2021 voimaan tullut hallintosääntö.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Ysiluokkalaisten opintoretki Tukholmaan 8.5.-12.5.2023

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää luvan 9. luokkalaisten opintoretkeen
Tukholmaan 8.5.-12.5.2023 anotun mukaisesti.

Esitys hyväksyttiin

Sairauslomaa koskevien tietojen käsittelijät

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että seuraaville henkilöille annetaan oikeus
käsitellä terveydentilaa koskevia tietoja: Sami Alasara, Tarja Puro, Antti Turpeinen, Päivi Huhtala, Anu Vähälä, Juha-Matti Näykki, Marita Lantela, Tarmo Ojanperä ja Mari Turpeinen.
Kunnanhallitus valtuuttaa Järvinet Oy:n toimitusjohtajan antamaan oikeuden käsitellä Lappajärven kunnan henkilöstön terveydentilaa koskevia tietoja

Esitys hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI