Liedenpohjan varhaiskasvatusyksikön perustaminen Virtain kaupunginvaltuuston käsissä

0
(JR/J-Pnews)
Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (19.2)  äänestyksen jälkeen hyväksyä Liedenpohjan varhaiskasvatusyksikön perustamisasiassa kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeavan, Pirjo Ala-Kaarteen (ps.) tekemän muutosesityksen, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle yksikön perustamiseen anotaan kuluvalle talousarviovuodelle käyttötalouteen 101.000 euron lisämääräraha.

Lisäksi yksikön kertaluonteisiin kalustamiskuluihin 15.000 euron lisämääräraha. Äänestyksen tulos oli 1-7-1.  Pirjo Ala-Kaarteen muutosesitystä äänestyksessä kannattivat Reijo Koskela (kesk.), Sanna Kangas (Virtain Valtti), Mikko Hänninen (sdp.), Ari Dahlberg (Virtain Valtti), Eila Kalliomäki (sdp.) ja Johanna Saarinen (kesk.). Kaupunginjohtajan päätösehdotuksen takana oli Pentti Tikkanen (kok.). Aimo Mäkinen (kesk.) äänesti tyhjää. Äänestyksessä häviölle jäänyt kaupunginjohtajan esitys oli, että kaupunginhallitus toteaa, että varhaiskasvatuspaikkoja on varhaiskasvatuspaikkahaun ja sen pohjalta tehdyn selvityksen perusteella tarjolla nykyisellä palveluverkolla riittävästi eikä uuden yksikön perustaminen ole kokonaistaloudellisesti järkevää.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee selvitykset tiedoksi ja asian loppuun käsitellyksi. Valtuustoaloitetta Liedenpohjan alueen varhaiskasvatuspaikoista on käsitelty lautakuntatasolla lähes vuoden ajan. Yksikön paikaksi on suunniteltu entistä kylän lakkautettua koulua. Liedenpohjan yksikkö oli toimintavuoden 2024-2025 haussa mukana mahdollisena toimintayksikkönä, jolla kartoitettiin kiinnostuneiden määrää, jos yksikkö perustettaisiin. Halukkaita käyttäjiä Liedenpohjan yksikköön ilmoittautui 11, joista uusia hakijoita oli kaksi. Ilmoittautuneiden lasten määrä riittäisi 12- paikkaisen ryhmäperhepäiväkodin perustamiseen. Toimintavuosittain yksikön käyttötalouden menot olisivat arviolta 202.000 euroa. -jr

JÄTÄ KOMMENTTI