Mikko Savola esittää reserviläistoiminnan kulujen verovähennysoikeutta

0
Suomessa on noin 900.000 reserviläistä, jotka voidaan asevelvollisuuslain nojalla tarvittaessa kutsua aseisiin. (Kuva: Reserviläisliitto)

Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) esittää toimenpidealoitteessaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin reserviläistoiminnan kulujen verovähennysoikeuden toteuttamiseksi.

Savola korostaa, että Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi.

  • Vapaaehtoinen maanpuolustus on erityisen tärkeää Suomen maanpuolustusta tukevaa kansalaistoimintaa. Se lujittaa ja ylläpitää suomalaisten jo ennestään korkeaa maanpuolustustahtoa ja parantaa valmiutta monenlaisien kriisien edessä, Savola painottaa.
Reserviläisten ampumataitojen ylläpito vaatii omaehtoista ampumaharjoittelua, jonka on oltava mahdollista joka puolella Suomea. (Kuva: Seinäjoen Reserviläiset)

Vapaaehtoinen maanpuolustus on Suomen yksilöllinen tapa kehittää reserviläisten kenttäkelpoisuutta ja vapaaehtoisten osaamista poikkeusolojen tehtävissä. Tämä onnistuu osallistumalla eri järjestöjen toimintaan, vapaaehtoisiin harjoituksiin ja koulutuksiin.

Savola muistuttaa, että myös hallitusohjelmassa linjattiin, että maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan ja ampumaharjoittelun edellytykset koko Suomessa turvataan.

(Kuva: Vaasan Reserviläiset)
  • Reserviläisille kuluja muodostuu erityisesti tarvike, ammus sekä matkakuluista. Vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan kulut tulisi saattaa verovähennyskelpoiseksi.

Savola huomauttaa, että reserviläistoiminnan omaehtoisen harjoittelun käytännön kulut ovat kuitenkin lähes kokonaan reserviläisen omalla vastuulla.

  • Kulujen ei voi katsoa olevan pelkkiä henkilökohtaisia harrastuskuluja, koska vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta luetaan osaksi reservin maanpuolustusosaamisen ylläpitoa.

Savolan 31.3.2022 jättämän toimenpidealoitteen allekirjoitti yhteensä 19 kansanedustajaa.


 

vanhat kuorma-autot tukim

JÄTÄ KOMMENTTI