Myyräkankaan tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta nostetaan 320 metriin

0
(JR/J-Pnews)

Jarkko Ruohola/ J-Pnews
Virrat

Virtain kaupunginhallitus päätti maanantaina (15.5.) hyväksyä Myyräkankaan tuulivoimapuiston osayleis-kaavan laadinnan luonnosvaiheen aikana ilmenneen täsmennystarpeen nostaa tuulivoimaloiden kokonais-korkeutta 300 metristä 320 metriin.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että voimaloiden kokonaiskorkeudessa huomioidaan, mitä ilmailulaissa määritellyistä lentoesteistä säädetään. Lisäksi kaupunginhallitus, edellyttää, että YVA-menettelyssä ympäristövaikutukset arvioidaan voimaloiden 320 metrin enimmäiskorkeuden mukaan.

Kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Ala-Kaarre (ps.) esitti, ettei tuulivoimaloiden korkeutta nostettaisi. Hän ei saanut kannatusta. Abo Wind Oy suunnittelee Virtain ja Kihniön rajamaastossa sijaitsevalle Myyräkankaan alueelle enimmillään 29 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa, jonka voimaloista 8 sijaitsee Virtain kaupungin alueella. Voimaloista 21 sijoittuu Kihniön kunnan alueelle.

Päätettiin hyväksyä Pirkanmaan kuntien välisen kustannustenjakosopimuksen Ukraina-projektin kustannusten jakamisessa vuonna 2023. Virtain osuus on 2352 euroa.

Päätettiin jättää pöydälle uuden varhaiskasvatuksen toimipaikan perustaminen.

Valittiin henkilöstöjaoston jäsenet toimikaudelle 2023-2025. Puheenjohtaja Keijo Kaleva ja jäsenet Johanna Saarinen, Sanna Kangas ja Jarmo Vehmas. Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja talous- ja hallintojohtajalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Ilmoitusasioissa todettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätöstä koskien Liedenpohjan koulun lakkauttamista. Hallinto-oikeus ei kiellä valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen. -jr


 

Monologi PUUHISSA

JÄTÄ KOMMENTTI